Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcții vacante în cadrul Consiliului raional
Anunț - funcții vacante în cadrul Consiliului raional
23.08.2018 Accesări: 332
Text:
 

Funcțíi vacante în cadrul Consiliului raional Nisporeni

 

1. Auditor intern- 1 unitate.

2. Secția construcții și dezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuri publice) - 1 unitate.

3. Serviciul arhivă: Specialist superior - 1 unitate.

4. Serviciul administrativ - financiar: specialist (în evidență contabilă) - 1 unitate.

4. Secția economie –șef secție economie;

 5. Secția economie - specialist principal în problemele antreprenoriatului.

 6.Secția economie – specialist principal în problemele elaborării programelor strategice de dezvoltare teritorială.

 7. Secția administrație publică - șef secțiea administrație publică.

 

                                La concurs pot participa persoanele:

· care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

· posedă limba destat;

· care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

· cu studii superioare;

· care au activat celpuţin  un an în domeniul administraţiei publice;

· cunoaşterea legilorşi a actelor normative de specialitate;

· cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

 

Se depun următoarele acte:

 

a)  formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

b)  copia buletinului de identitate;

c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)  copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

f)  cazierul judiciar.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor

 

Termen limită dedepunere a documentelor: 10.09.2018, ora 16.00

or. Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81

 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcții vacante în cadrul Consiliului raional
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.07.2019
Vizitatori: 744006
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran