Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Anunt!
27.02.2019 Accesări: 566
Text:
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile: 

1. Specialist principal, Serviciul resurse umane, functie vacanta

2. Sef Serviciu Juridic, functie temporar vacanta
La concurs pot participa persoanele:
• caredeţin cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba de stat;
• care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• cu studii superioare;
• care au activat cel puţin un an în domeniul administraţiei publice;
• cunoaşterea legilor şi a actelor normative despecialitate;
• cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.
Se depun următoarele acte:
a) formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/saude specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;
f) cazierul judiciar.
Copiile documentelor prezentate pot fiautentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentrua verifica veridicitatea lor.
Termen de primire a actelor: până pe 19.03.2019,ora 16.00
or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202
Telefon de contact: 0264 2 -23-81


 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 23.01.2020
Vizitatori: 857833
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran