LOCUINȚE SOCIALE!
09.11.2016

Încadrul sedinței Consiliului raional Nisporeni din luna septembrie curent, afost aprobată Decizia prin care a fost instituită Comisia ce va recepționacererile privind darea în locațiune a  locuintelor sociale.

Astfel că, mai jos este anexat regulamentul de recepționare a cererilor și categoriilece pot obține o locuință socială în locațiune precum și anexele ce urmează a fianexate la dosar.

Regulamentulde recepționare a cererilor și darea în locațiune a locuințelor sociale.

    Anexe:
    1. Formular de cerere cu lista documentelor necesare.
  
     2. Ghidul criteriilor de selectare pentru acordarealocuinţelor sociale în locațiune.
Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2017 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.