LOCUINȚE SOCIALE!
09.11.2016

În cadrulsedinței Consiliului raional Nisporeni din luna septembrie curent, a fostaprobată Decizia prin care a fost instituită Comisia ce va reception cererileprivind darea în locațiune a  locuintelorsociale.

         Astfel că, mai jos este anexatregulamentul de recepționare a cererilor și categoriile ce pot obține olocuință socială în locațiune precum și anexele ce urmează a fianexate ladosar.

http://casanisporeni.com.md

Regulamentulde recepționare a cererilor și darea în locațiune a locuințelor sociale.

    Anexe:
    1. Formular de cerere cu lista documentelor necesare.
  
     2. Ghidul criteriilor de selectare pentru acordarealocuinţelor sociale în locațiune.
Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.