Ședința de lucru a Comisiei raionale privind examinarea circumstanțelor adoptării actelor administrative ale autorităților publice locale, considerate ilegale, pe raionul Nisporeni.
18.08.2017 Accesări: 409

Vineri,  18 august 2017, în incinta Consiliului raional a avut loc ședința de lucru a Comisiei raionale pentru examinarea circumstanțelor adoptării actelor administrative ale autorităților publice locale, considerate ilegale, peraionul Nisporeni. La ședința au participat vicepreședintele raionului Nisporeni dnul Ghenadie Verdeș, șeful Oficiul Teritorial al Cancelariei de Statdnul Petru Gherasimov și  membrii comisiei raionale. În cadrul ședinței au fost puse în discuție legalitatea actelor administrative emise de autoritățile administrației publice locale din raionul Nisporeni, cu următoarea ordine de zi:

·       Cu privire la modificarea componenței nominale a comisiei raionale pentru examinarea circumstanțelor adoptării actelor administrative ale autorităților publice locale, considerate ilegale, pe raionul Nisporeni.

·       Cu privire lastabilirea tarifelor (c. Bălănești).

·       Cu privire la alocareamijloacelor financiare (c. Vînători).

· Cu privire la vînzarea terenurilor proprietate publică a administrației publice locale (c. Boldurești, s.Ciutești).

     Astfel în urma sesizărilor de către Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, deciziile expuse au fost abrogate și a fost recomandat primarilor să întreprindă măsurile de rigoare privind necesitatea respectării legislației în vigoare.

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.