Ședința comună CR, APL, Asistența Medicală Primară din 11.10.2017
11.10.2017 Accesări: 134

     Astăzi în sala mare de şedinţe a Consilului raional,ora 14:00, a avut loc Şedinţa comună de lucru între Consiliul Raional, Administraţia Publică Locală de nivelul I, Asistenţa Medicală Primară , Direcţia Asistenţei Sociale pentru Protecţia Familiei.
     Totodată s-a desfăţurat Şedinţa Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică la care au fost abordate următoarele probleme:
1. Cu privire la realizarea programului raional de combatere a tuberculozei.
    Situaţia pe tuberculoză în r.Nisporeni pentru 9 luni ale anului.
2. Cu privire la îndeplinirea programului raional şi naţional pehemotransfuzii.
3.Cu privire la realizarea ţi îndeplinirea HG nr.1182 din 22.12.2010 ,, Cuprivire la prevenirea şi reducerea ratei mortalităţii infantile a copiilor cuvîrsta 0-5 ani ̎. Conlucrarea APL cu Asistenţa Medicală Primară.
   Preşedintele raionului , Ghenadie Verdeş a solicitat desfăşurarea Comisiilor multidisciplinare în cadrul primăriilor, din  care fac parte Asistenţa medicală, socială; Inspectoratul de poliţie; instituţiile de învăţămînt ; primarii , în scopul întreprinderii unor măsuri eficiente de înlăturare şi îmbunătăţire a situaţiei existente din domeniu.

Au fost prezenţi la şedinţa de astăzi lucrătorii medicali, asistenţii sociali şi primarii localităţilor din raion. 

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2017 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.