Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
05.02.2018 Accesări: 475

În cadrul ședinței de planificare din data de 05.02.2018, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. Acţiunile săptămînale ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 05.02.2018-11.02.2018.

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

05.02.18

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Şedință de lucru

Luni

 05.02.18

ora 1500

Centrul Metodic

1.Cu privire la gradul de realizare a inspecțiilor planificate în luna ianuarie 2018.

2.Cu privire la organizarea concursului școlar raional la disciplinele de studii, ediția 2018.

3.Cu privire la organizarea Concursului Raional ”Pedagogul anului”, etapa I, ediția 2018.

Lungu Al.

Șef-adjunct DÎTS

Andronache M. Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

Angajații DÎTS Nisporeni

3.

Concursul raional:

"Pedagogul anului"

05.02.18 -09.02.18

Centrul Metodic

1. Concursul raional Padagogul anului, ediția 2018 (evaluarea dosarelor);

2. Concursul raional Padagogul anului, ediția 2018 (proba orală);

3. Concursul raional Padagogul anului, ediția 2018 (proba  practică-lecții cu acces public).

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

4.

Deplasări în teritoriu

05.02.18 -

09.02.18

Călimănești

Șișcani

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

5.

Ședința operativă de lucru la  finalizarea lucrărilor pe  șantierul

 “Construcția    apartamentelor  sociale

Marți

06.02.18

Ora 1400

com. Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

S. Tipa

Șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului

Antreprenorul general;

Responsabil de la UIP;

Responsabil ethnic.

6.

Deplasari în teritoriu          

Marți-Vineri

06.02.18

09.02.18                                   

Cu privire la acumularea informțiilor referitor la realizările planului strategic de acţiuni pentru anul 2017, de la Primăriile care nu au prezentat informația în termenul stabilit.

V. Talpiș

Specialist principal, Secția economie

7.

Formarea continuă a cadrelor didactice/

manageriale

Miercuri -Joi

07.02.18-

08.02.18

 

Gimnaziul Vulcănești

 

Centrul Metodic

1. Masa rotundă cu parteneri educaționali în Gimnaziul Vulcănești.

2. Ședință cu managerii școlari.

Sterpu N.

Șef DÎTS

Lungu Al.

Șef-adjunct DÎTS

Cadre didactice

8.

Instruire

Vineri

09.02.18

ora 0900

or. Chișinău

Raportul Statistic Anual "Copii în situații de risc și copii separați de părinți".

E. Tulbure   

 Sp. principal în probl. dr. copilului

E. Tulbure

Sp. principal în probl. dr. copilului

9.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul „Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni”

Vineri

09.02.18

ora 1000

Or. Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

S.Tipa 

Șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului

 

Antreprenorul  general;

Responsabil de

 la ADR;

Autor de proiect;

Manager de proiect de la CR.

10.

Monitorizarea terenurilor agricole neprelucrate

Zilnic

Consiliul raional

birou

Șef Secție agricultură relații funciare și cadastru

specialiștii principali

11.

Monitorizarea șeptelului de animale, păsări și prisaci în toate primăriile raionului

Zilnic

Consiliul raional

birou

I. Ciochină

Specialist

Secție agricultură relații funciare și cadastru

12.

Activitatea SAP

Pe parcursul săptămânii

 

1. Acordarea asistenței psihopedagogice cadrelor didactice, elevilor, părinților.

2. Monitorizarea activității copiilor cu CES din clasele absolvente pentru formarea bazei de date.

3. Reevaluarea  dezvoltării copilului cu  cerințe educaționale speciale în instituțiile educaționale: Gimnaziile Șișcani Bălăurești, Zberoaia, Bărboieni, LT ”Prometeu”, Grozești.

Colaboratorii SAP

13.

Inspecție frontală

Pe parcursul săptămânii

IP  Gimnaziul Marinici.

Lungu Al.

Șef-adjunct DÎTS

14.

Acordarea ajutorului practic și consultațiilor telefonice administratorilor de buget din cadrul raionului

Pe parcursul săptămânii

Administrarea executării corecte a bugetelor locale de ambele nivele.

V. Lazar Șef Direcția de Finanțe L.Ciubotaru Șef Centru de Sănătate Publică L.Obadă Contabil-șef Direcția Finanțe

Conducătorii și contabilii șefi ai ordonatorilor de credite

15.

Primirea și verificarea rapoartelor financiare pentru anul 2017

Pe parcursul săptămânii

V. Lazar Șef Direcția de Finanțe și colaboratorii

Direcției Finanțe

Ordonatorii de buget din gestiunea Consiliului raional și contabilii șefi ai primăriilor locale

16.

Corelarea bugetelor locale cu Legea bugetului de Stat aprobată pentru anul 2018

Pe parcursul săptămânii

Aducerea în concordanță cu Legea bugetului de Stat.

V. Lazar

Șef Direcția de Finanțe și colaboratorii

Direcției Finanțe

Consiliul raional,

Primăria Vărzărești

17.

Olimpiada raională la disciplinele școlare

Sâmbătă

10.02.18

 ora 1000

IP LT ”M. Eliade”, Nisporeni

 

 

Matematica, cl. VI-XII-a

Limba rusă, cl. IX-a.

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

 

 

 

Şef  Secţie Administraţie publică                                                        Amarfii Ecaterina


 

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.