Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
02.04.2018 Accesări: 439

În cadrul ședinței de planificare din data de 02.04.2018, au fost discutate planul de activitate pentru saptămâna în curs și măsurile realizate în săptămâna precedentă, conform anexei. Acțiunile săptămânale ale aparatului Președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 02.04.18-08.04.18

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

02.04.18

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

 

 

 

 

 

Seminar cu tehnicii însămînțatori

Luni

02.04.18

Ora 0930

Biroul vicepreședin-telui  et. 3

Totalizarea reproducerii pe anul 2017 și planificarea pentru anul 2018.

Secţia agricultură, industria prelucrătoare, relaţii funciare şi cadastru

Directorul CRARA Maximovca; Tehnicii însămînțatori din raion; șeful oficiului pentru reproducerea animalelor Nisporeni.

3.

Formarea continuă a cadrelor didactice/manageriale

Luni, 02.04.18

Ora 1000

Centrul Metodic

Sesiune de informare: Organizarea demersului didactic la orele opționale ”Educație prin film”.

Lungu V.

Specialist principal, Secția Politici Educaționale și Management

Cadre

Didactice

/manageriale

4.

Şedință de lucru

Luni

02.04.18

Ora 1500

Centrul Metodic

Cu privire la realizarea Planului de activitate al DÎTS Nisporeni, pentru luna martie 2018, și obiectivele pentru luna aprilie 2018.

Lungu Al. șef adjunct DÎTS Nisporeni

Angajații DÎTS Nisporeni

5.

Inspecții frontale

03-05.04.18

Gimaziul Seliște Grădinița de copii, Seliște.

Lungu Al.

șef adjunct DÎTS Nisporeni Lupea P.

Specialist coordonator, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

6.

Programul activităților extracurriculare: Ziua Mondială a Sănătății

06-07.04.18

Instituțiile educaționale

Managerii școlari

7.

Sistematizarea privind starea spațiilor verzi

zilnic

Consiliul raional,

birou

Acumularea și totalizarea informațiilor privind spațiile verzi.

Secţia agricultură, industria prelucrătoare, relaţii funciare şi cadastru

Specialiștii pentru reglementarea regimului funciar.

8.

Activitatea SAP

Pe parcursul săptămânii

1. Reevaluarea dezvoltării copilului în instituțiile: IP Gimnaziul ”V. Dumbravă”, Ciorești, Gimnaziul Milești. 2. Asistența metodică a cadrelor didactice în elaborarea testelor pentru copiii cu CES. 3.Monitorizarea integrării copiilor de etnie romă din IP Gimnaziul Vulcănești în procesul educațional, prevenirea abandonului școlar.

9.

Rapoarte pentru 

Pe parcursul săptămânii

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1.Acțiunile întreprinse în vederea monitorizării punerii în aplicare a documentelor în instituțiile din subordine, conform Nomenclatorului documentației școlare. 2.Testele pentru elevii (cu CES) clasei a IX-a, înscriși în liste, pentru susținerea examenelor. 3.Testele pentru elevii (cu CES) clasei a IV-a, înscriși în liste, pentru evaluarea finală. 4.Dosarele elevilor care vor susține examenele în situații speciale (cu instruire la domiciliu, p. 68, 70 din Metodologie) la DÎTS .

Sterpu N. Șef DÎTS Nisporeni

Dumbravă L.

Șef interimar,  SAP Nisporeni

 

 Șef Secție Administrație publică                                   Amarfii Ecaterina


Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.