Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
28.01.2019 Accesări: 421

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru  perioada 28.01.2019-03.02.2019

                                                                                                  

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Sedinta de planificare

Luni

28.01.2019

ora 08.15

Sala mica de sedinte

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor

2

Sedinta de judecata

Luni

28.01.2019

ora 10.00

Judecatoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori.

Eugenia Tulbure, specialist principal DASPF

Judecator, reclamant DASPF, Solicitanti

3

Sedinta comisiei de privatizare

Luni

28.01.2019

ora 10.00

Sala mica de sedinte

Cu privire la chestiunile incluse in ordinea de zi.

Daniela Tipa, secretar comisie

Membrii comisiei

4

Sedinta de judecata

Luni

28.01.2019

ora 12.00

Judecatoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori.

Eugenia Tulbure, specialist principal DASPF

Judecator, reclamant DASPF, Solicitanti

5

Sedinta de judecata

Luni

28.01.2019

ora 12.00

Judecatoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori.

Eugenia Tulbure, specialist principal DASPF

Judecator, reclamant DASPF, Solicitanti

6

Sedinta de lucru cu angajatii DITS Nisporeni

Luni

28.01.2019

ora 15.00

Centrul Metodic

Bejan Svetlana

7

Vizita de lucru in teritoriu

28.01.2019-01.02.2019

s.Iurceni

s.Cristesti

s.Boltun

Verificarea corectitudinii utilizatori ajutorului material din serviciul "Suport monetar".

Elena Farima

Asistentul social comunitar din localitate

8

Seminar instructiv-metodic

Marţi

 29.01.2019

ora 830

Centrul Metodic

Formarea competenţelor în cadrul lecţiilor de educaţie tehnologică.

Andronache M.

9

Sedinata operativa de lucru la executarea lucarilor pe santierul "Reconstructia Blocului Chirurgical IMSP Spitalul raional Nisporeni"

Marti

29.01.2019

Ora 10.00

Or.Nisporeni, str.Toma Ciorba 5

Verificarea lucrarilor executate conform graficului de lucru.

Sef SCDT Tipa Savelie

Antreprenorul general, responsabil tehnic de la ADR, Specialisti SCDT de la CR.

10

Seminar de instruire

Marţi

 29.01.2019

ora 1000

or. Chişinău

Administrarea bazei de date a candidaţilor la examenele de absolvire, sesiunea 2019.

Bejan S.

Vacari A.

11

Sedinta de judecata

Marti

29.01.2019

ora 13.30

Judecatoria Ungheni

Decaderea din drepturi parintesti.

Eugenia Tulbure, specialist principal DASPF

Judecator, reclamant DASPF, Solicitanti

12

Sedinta de judecata

Miercuri

30.01.2019

Ora 12.00

Judecatoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori.

Eugenia Tulbure, specialist principal DASPF

Judecator, reclamant DASPF, Solicitanti

13

Seminar de informare cu managerii scolari

Joi

31.01.2019

ora 830  

Centrul Metodic

Organizarea si desfasurare  olimpiadelor scolare.

Sterpu N.

14

Generalizarea datelor din instituţii

 

Până la 01.02.2019

Completarea raportului statistic RS-2018 completarea raportului statistic 1-cf

Creciun N.

Lungu V

15

Sedinta operativa de lucru la executarea lucrarilor pe santierul Modernizarea si constructia Centrului de tineret si Sport Nisporeni

Vineri

01.02.2019

Or.Nisporeni

Verificarea lucrarilor executate conform graficului de lucru.

Sef SCDT Tipa Savelie

Antreprenorul general, responsabil de la ADR, autor de proiect, manager de proiect de la CR

16

Sedinta Comisiei pentru Situatii Exceptionale

Vineri

01.02.2019

Ora 10.00

Sala mica de sedinte

Cu privire la chestiunile incluse in ordinea de zi.

Secretar al comisiei

Silvia Postica

Membrii comisiei

17

Sedinta de lucru

Vineri

01.02.2019

Ora 11.00

Agentia Nationala Asistenta Sociala

Prezentarea proiectului "Consolidarea capacitatilor specialistilor din domeniul protectiei copilului din Republica Moldova".

X.Axente

S.Sococol

18

Vizite de lucru privind monitorizarea implementării documentelor de politici şi consilierea cadrelor didactice şi manageriale versus:

Pe parcursul săptămânii

Atestarea cadrelor didactice;

Abandonul şcolar;

Evaluarea criterială prin descriptori ;

Nomenclatorul documentației școlare.

Colaboratorii

DÎTS

19

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

1. Evaluarea complexă a dezvoltării copilului,

completarea rapoartelor de evaluare şi transmiterea   în instituţii

2. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea rapoartelor şi transmiterea lor in instituţii.

3. Consilierea copiilor aflaţi în situaţie de risc, 

a copiilor cu CES cât şi a părinţilor acestora.

4. Asistenţă pedagogică/educaţională

copilului aflat în dificultate.

20

Elaborarea subiectelor pentru olimpiada şcolară

(l. franceză, l. engleză, l. rusă, fizica şi informatica)

Pe parcursul săptămânii

 

 

Bejan S.

Crăciun N.

Vacari A.

 

 21

Prezentarea notelor informative, materialelor către MECC a RM şi alte instituţii ale statului etc.

Pe parcursul săptămânii

 

 

Colaboratorii

DÎTS

 

 

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.