Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
05.08.2019 Accesări: 534

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 05.08.2019 -11.08.2019

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

05.08.19

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, se

cțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie

publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Ședința operativă de lucru pe șantierul „Construcția trotuarului pe marginea drumului L-429 cu lungimea de 1,5km în s. Vărzărești

Luni

05.08.2019

Ora 1400

s. Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Petru POPA, specialist principal Secția Constructii

Antreprenorul general ;

Responsabil de la ADR ;

Autor de proiect ;

Manager de proiect de la C.R.

3

Ședințe de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni.

Luni, 05.08.2019,

 ora 15.00,

Centrul Metodic

 

Bejan S.

 

4

Vizită de lucru în teritoriu

05.08.2019

09.08.2019

Or. Nisporeni

 

Verificarea corectitudinii utilizari ajutorului social.

E.Farima

V. Mosnoi

 

Asistentul social comunitar din localitate

5

Participarea în cadrul comisiei de examinare a stării tehnice a clădirilor cu destinație social - culturale, conform dispoziției președintelui comisiei stării excepționale.

Marti

06.08.2019

Ora 1000

Or. Nisporeni –primăriile raionului

 Verificarea stării tehnice a clădirilor.

Petru POPA, specialist principal Secția Constructii

Sp principal Secția CDT

Petru Popa

6

Participarea la ședința de lucru la începerea lucrărilor  de reparație a segmentului de drum „Nisporeni – Marinici km 1 – km 4.8„

Miercuri

07.08.2019

ora 1100

Or. Nisporeni

Începerea lucrărilor.

Petru POPA, specialist principal Secția Constructii

Antreprenorul general ;

Responsabil tehnic – Zagaiciuc Tudor ;

Autor de proiect ;

 

7

Ședință de judecată

Miercuri

07.08.2019

Ora 0900

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

8

Sedinta de supervizare

Miercuri

07.08.2019

   ora 1000

 

DASPF

Cu privire la activitatea asistentilor sociali comunitari

E. Farima

Asistenti sociali

9

Formări  locale  în  Instituțiile de Educație Timpurie.

Miercuri-Joi, 07-08.08.2019,

Grădinița incluzivă ”Povestea”, Nisporeni

 

P. Lupea

 

10

Formarea cadrelor didactice Curricula ediția 2019. Întruniri metodice raionale.

 

07-08-09.08.2019, 

Centrul Metodic, Instituțiile de învățământ.

Biologia (07.08.2019)

Chimia (08.08.2019)

Științe (09.08.2019)

Formatorii locali

Responsabilii pe discipline

 

11

Sedinta de lucru

Joi

08.08.2019

ora 0900

DASPF

Cu privire la

activitatea

lucrătorilor

sociali.

E.Tugulea

Lucrărorii

sociali

12

Transportarea elevilor  de la Tabăra de odihnă ”Neptun”, raionul Leova.

Joi, 08.08.2019,

Tabăra ”Neptun”, satul Sărata Nouă, raionul  Leova

 

Crudu A.

 

13

Ședință de judecată

Joi

08.08.2019

Ora 1000

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

14

Transportarea elevilor  spre Tabăra de odihnă ”Neptun”, raionul Leova.

Sâmbătă, 10.08.2019,

Tabăra ”Neptun”, satul Sărata Nouă, raionul  Leova

 

Crudu A.

 

15

Formarea formatorilor locali:

 

Pe parcursul săptămânii,

Institutul de Științe ale Educației , orașul Chișinău

 

 

 

Fizica (05-06.08.2019; 09-10.08.2019)

Informatica (05-06.08.2019; 07-08.08.2019)

Limba și literatura română (05-07.08.2019)

Limba și literatura rusă (09-10.08.2019)

Educația fizică (07-08.08.2019; 09-10.08.2019)

Educația plastică (09-10.08.2019)

M. Andronache

 

16

Activități de organizare a edFEST:

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

Totalurile Formularului lansat în luna mai cu privire la organizarea  edFEST;

Pregătirea materialelor de suport pentru edFEST;

Întrunirea moderatorilor pentru organizarea edFEST.

Sterpu N.

Colaboratorii DÎTS

 

17

Activitatea SAP:

 

Pe parcursul săptămânii,

instituțiile  educaționale

 

 

 

Realizarea procesului de evaluare complexă a dezvoltării copilului,  la solicitările managerilor.

Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea Rapoartelor și transmiterea lor în IET.

Activități de tranziție pentru copii cu probleme de socializare înscriși  în clasa I-a, care sunt la evidența SAP-ului.

Asistență pedagogică/educațională.

Intervenția terapeutică-recuperatorie a dificultăților de întârziere în dezvoltare cu copii preșcolari. Activități ocupaționale.

Asistența logopedică/terapia tulburărilor de limbaj.

Asistență psihopedagogică copilului aflat în dificultate.

Realizarea activităților ”Terapia prin muzică” cu copiii din IET.

Specialiștii SAP

 

18

Prezentarea notelor informative, materialelor către MECC al R. Moldova și alte instituții ale statului.

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

Colaboratorii DÎTS

 

 

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.