Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
19.08.2019 Accesări: 536

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 19.08.2019 -25.08.2019

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

19.08.19

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie pu

blică

Vicepreşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Ședința operativă de lucru pe șantierul „Construcția trotuarului pe marginea drumului L-429 cu lungimea de 1,5km în s. Vărzărești

Luni

19.08.2019

Ora 1400

s. Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Petru POPA

Antreprenorul general ;

Responsabil de la ADR ;

Autor de proiect ;

Manager de proiect de la C.R.

3

Formarea cadrelor didactice Curricula ediția 2019. Întruniri metodice raionale:

 

19-22.08.2019,

 

 

Centrul Metodic,

Instituțiile de învățământ.

 

 

 

 

Limba și literatura română / 2 grupe (20-21.08.2019)

Limbi străine (l. franceză)  (21-22.08.2019)

Limbi străine (l. engleză) (21-22.08.2019)

Limba și literatura rusă (22.08.2019)

Literatura universală (198.08.2019)

Fizica (19.08.2019)

Informatica (21.08.2019)

Istoria românilor și universală (21-22.08.2019)

Geografia (19-20.08.2019)

Educația muzicală (22.08.2019)

Educația fizică (20.08.2019)

Educația pentru societate (21.08.2019)

Formatorii locali

Responsabilii pe discipline

 

4

Participarea în cadrul comisiei de evaluare a gradului de pregătire a instituțiilor educaționale către noul an școlar 2019 - 2020, conform dispoziției președintelui raionului Nisporeni.

19.08.2019 – 23.08.2019

Pe parcursul zilei

Raionul Nisporeni

 Verificarea instituțiilor educaționale.

Petru POPA

Sp principal Secția CDT

Petru Popa

5

Activitatea Comisiei de verificare a gradului de pregătire a instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2019-2020.

19-23.08.2019,

instituțiile de învățământ din subordine

 

Membrii Comisiei de verificare

 

6

Transportarea elevilor  de la  Tabăra de odihnă ”Neptun”, satul Sărata Nouă, raionul Leova.

Marți, 20.08.2019

 

 

Lungu V.

Bejan B.

 

7

Formarea cadrelor didactice din cadrul Programului de dezvoltare a abilităților  sociale și emoționale pentru elevii din ciclul primar din Republica Moldova (Proiect).

20-21.08.2019,

orașul Chișinău

 

Dumbravă L.

 

8

Formarea  formatorilor locali:

22-23.08.19

IȘE, oraș Chișinău

Dezvoltare personală

 

Negură A.

 

9

Activități de organizare a edFEST:

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

Totalurile Formularului lansat în luna mai cu privire la organizarea  edFEST;

Pregătirea materialelor de suport pentru edFEST;

Întrunirea moderatorilor pentru organizarea edFEST;

Sterpu N.

Colaboratorii DÎTS

 

10

Activitatea SAP:

 

Pe parcursul săptămânii, instituțiile  educaționale

 

 

 

 

 

 

Realizarea procesului de evaluare complexă a dezvoltării copilului,  la solicitările managerilor.

Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea Rapoartelor și transmiterea lor în IET.

Asistență pedagogică/educațională.

Intervenția terapeutică-recuperatorie a dificultăților de întârziere în dezvoltare cu copii preșcolari. Activități ocupaționale.

Asistența logopedică/terapia tulburărilor de limbaj.

 

Specialiștii SAP

 

11

Prezentarea notelor informative, materialelor către MECC al R. Moldova și alte instituții ale statului.

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

Colaboratorii DÎTS

 

 

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.