Proiecte de decizie propuse spre consultare publică.
01.08.2019

Proiect de decizie nr.4/1  „Cu privire la alocarea surselor financiare”. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului                                                                                                                                                                                     

Proiect de decizie suplimentar nr.4/2 „Cu privire la înaintarea candidaturilor pentru includerea în componenţa Consiliului Electoral de circumscripţie nr. 17 Nisporeni”.

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.