Anunt!
12.03.2018 Accesări: 230

A n u n ț   

Direcția Finanţe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, și specialist superior  în cadrul Secţiei elaborarea și administrarea bugetului.

         La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele criterii:

1.     Detine cetăţenia Republicii Moldova;

2.     Are studii superioare în domeniile economie, finanţe sau contabilitate;

3.     Experienţa în muncă în domeniu nu mai puțin de un an;

4.     Nu a împlinit vîrsta de pensionare;

5.     Poseda limba româna;

6.     Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei publice;

7.     Nu are antecedente penale nestinse.

Participanţii la concurs vor depune dosarul personal pîna la 19.03.2018,  la Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Nisporeni, or. Nisporeni, str. Ioan Voda nr.2, bir. 112, tel: 2-36-09,finantenisporeni@gmail.com.

Dosarul va conţine urmatoarele documente, în copii şi original:

1.     Formularul de participare în conformitate cu Hotarirea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs;

2.     Buletinul de identitate;

3.     Diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

4.     Copia carnetului de muncă;

5.     Certificatul medical ( formularul 086-2/e);

6.     Cazierul judiciar.

 

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.