Acțiunile săptămânale ale
aparatului președintelui raionului
și subdiviziunilor Consiliului raional