Consiliul raional anunță concurs pentru funcția: Șef Secție Construcții și Dezvoltare a Teritoriului

By 10 ianuarie 2023 februarie 2nd, 2023 Functii Vacante, Noutati

Consiliul raional anunță concurs pentru funcția:

Șef Secție Construcții și Dezvoltare a Teritoriului

La concurs pot participa persoanele:

care dețin cetățenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat;

nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

cu studii superioare;

cunoașterea legilor și a actelor normative de specialitate;

cunoașterea și utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

certificatul medical pentru angajarea în câmpul muncii;

cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe  19.02.2023, ora 16.00

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81