Consiliul raional anunță concurs repetat la funcția șef Serviciu Agricultură, industrie prelucrătoare, relații funciare și cadastru

By 17 august 2023 septembrie 26th, 2023 Functii Vacante, Noutati

Consiliul raional Nisporeni anunță concurs la funcția Șef Serviciu Agricultură, industrie prelucrătoare, relații funciare și cadastru

La concurs pot participa persoanele:

care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat;

nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

cu studii superioare;

cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

certificatul medical pentru angajarea în câmpul muncii;

cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe 16.10.2023, ora 16.00

 

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81