Consiliul raional Nisporeni anunță concurs

Consiliul raional Nisporeni anunță concurs  la următoarele funcții:

Șef Serviciu- 1 unitate,  Agricultură, industrie prelucrătoare, relații funciare și cadastru. funcție temporar vacantă;

Specialist principal -1 unitate, Serviciu agricultură, industrie prelucrătoare, relații funciare și cadastru. funcție temporar vacantă;

La concurs pot participa persoanele:

care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat;

nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

cu studii superioare;

cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

certificatul medical pentru angajarea în câmpul muncii;

cazierul judiciar.

specialist principal – experiența în serviciul public 1 an

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe 24.04.2023, ora 16.00

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81