s.Zberoaia, r.Nisporeni

Conacul lui Ștefan Gonata

Este situat în mijlocul Parcului și a fost creat concomitent la sf. sec.XIX. Este considerat una din cele mai mari case boierești din Moldova, având 32 camere, un beci imens plin de galerii. Conacul a aparținut boierului Gonata, fost membru al Academiei Române, doctor în filosofie și viticultură, ce a aclimatizat vița de vie franceză în Basarabia.