Servicii publice descentralizate

Aparatul Președintelui

Asistă preşedintele raionului în exercitarea atribuţiilor sale legale

Direcția Învățământ, Tineret și Sport

Responsabilă de întreaga activitate educaţională din raion

Secția Agricultură, Industria Prelucrătoare, Relații funciare și Cadastru

Asigură implementarea obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului

Direcția Finanțe

Asigură implementarea politicii bugetar – fiscale a Statului

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

Acordă asistența și suportul persoanelor și familiilor defavorizate

Secția economie

Responsabilă de elaborarea periodică a prognozelor de dezvoltare social-economică a raionului

Secția Cultură și Turism

Asigură dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale

Sectia constructii și dezvolare a teritoriului

Asigură construirea şi întreţinerea, în limitele localităţilor, a construcţiilor publice, a drumurilor, străzilor, podurilor şi locurilor publice.