Președintele Raionului Nisporeni

Ion Diavor

Preşedintele reprezintă raionul în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate; asigură respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative; coordonează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional, serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului; exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului; asigură executarea deciziilor consiliului raional; contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor.

Conform deciziei Consiliului raional 8/1 din 12 decembrie 2023,  a fost ales în funcţia de preşedinte al raionului,  dl Ion Diavor.

Zile de primire a cetățenilor: Marți- 8.30-12.00
Telefon: (373) 264 2-26-50
Email: [email protected]

Vicepreședinții raionului Nisporeni

Vicepreşedinții raionului coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; sprijină şi contribuie, în condiţiile legii la eficientizarea activităţii agenţilor economici din teritoriul raionului; iau măsurile prevăzute de lege sau dispuse prin decizie a Consiliului raional în vederea soluţionării problemelor din domeniul protecţiei populaţiei, a proprietăţii din domeniul public şi cel privat; soluţionării problemelor din domeniul administrativ-militar; prestării serviciilor în interes public.

Vicepreședintele raionului

Telefon: (373) 264 2-27-50
Email:
Zile de primire a cetățenilor: A doua și a cincea zi de luni a lunii, ora 10:00 – 17:00

Vicepreședintele raionului

Coordonează și dirijează activitatea următoarelor secții:
Secția agricultură,
Secția Relații funciare și cadastru
Secția economie

Telefon: (373) 264 2-20-56
Email:
Zile de primire a cetățenilor: A treia și a cincea zi de luni a lunii, ora 10:00 – 17:00

Secretarul interimar

Olesea Beschieru, Secretar Consiliul raional

Avizează şi îşi asumă răspunderea pentru actele normative, emise de Consiliul raional şi Preşedintele raionului; coordonează activitatea Consiliului raional, al serviciilor publice privind caracterul juridic al actelor emise. Asigură publicitatea activităţii Consiliului raional

Zile de primire a cetățenilor: Luni – 10:00 – 12:00
Telefon:(373) 264 2-20-57
Email: [email protected]

Primăriile raionului Nisporeni

Nisporeni
Bălănești
Bălăurești
Bărboieni
Boldurești
Bolțun
Brătuleni
Bursuc

Călimănești
Ciorești
Ciutești
Cristești
Grozești
Iurceni
Marinici
Milești

Seliște
Șișcani
Solănești
Valea – Trestieni
Vărzărești
Vânători