s.Vărzărești, r.Nisporeni

Mănăstirea Vărzărești

Cea mai veche vatră de rugăciune din spaţiul dintre Nistru şi Prut, ctitorie a boierului Stan Vărzari, Mănăstirea Vărzăreşti este atestată documentar la 25 aprilie 1420. Complexul monastic de la Vărzărești are o planificare deschisă şi lejeră. Pe un soclu consolidat cu contraforturi joase şi masive se înalţă biserica principală cu hramul „Sf. Dimitrie”, în partea nordică şi cea estică a bisericii sunt situate chiliile, asemănătoare caselor de locuit. Arhitectura mănăstirii respectă arhitectura tradiţională moldovenească, combinată cu elemente ale clasicismului tardiv. Formele clasicizante sunt cele ce determină aspectul arhitectural şi artistic al bisericii. Ea are o lungime de 27 m şi o lăţime de 11 m. Până în prezent a fost restaurată biserica „Sf. Dimitrie” în interior. A fost construit un bloc locativ pentru maici, dotat cu trapeză, bucătărie şi croitorie, care la momentul actual se află în reconstrucţie. Acum obştea mănăstirii Vărzărești întruneşte 24 vieţuitoare, 2 preoţi slujitori şi 1 ierodiacon.