s.Ciorești, r.Nisporeni

Rezervațiile naturale silvice „Cobac”

Rezervațiile naturale silvice „Cobac” cu pîrtia de schi pe dealul Răcătău, lacurile de pădure și „Seliște - Leu”, unicale prin arborii seculari: fagul cu vîrsta de circa 290 ani și înățimea de 19 m, diametrul tulpinii de1,40 m și stejarul de 300 ani, cu înălțimea de 20 m și un diametru al tulpinii de 1,68m, care prin valoarea lor deosebită pentru biodiversitate sînt declarați monumente ale naturii.