Acte normative

Proiecte de decizie propuse spre consultare publica a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 18 februarie 2020.

 1. Proiect de decizie nr.1/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2019. Informează: Vasile Mărcuță, președintele raionului, Vera Lazăr, șef Direcție finanțe
 2. Proiect de decizie nr.1/2 Cu privire la restabilirea soldurilor instituțiilor de învățămînt secundar general și extrașcolar în rezultatul activității pentru anii 2018 și 2019. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe
 3. Proiect de decizie nr.1/3 Cu privire la activitatea Direcției asistență socială și protecție a familiei pentru anul2019. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei
 4. Proiect de decizie nr.1/4 Cu privire la activitatea ÎM „Centrul Stomatologic Nisporeni” pentru anul 2019. Informează: Ion Cibotaru, șef ÎM Centrul Stomatologic
 5. Proiect de decizie nr.1/5 Cu privire la activitatea Secției construcții și dezvoltarea teritoriului. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.
 6. Proiectde decizie nr.1/6 Cu privire implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Nisporeni 2013-2020. Informează: Victor Tulbure, vicepreședintele raionului, Nina Guțanu, șef Secție economie.
 7. Proiect de decizie nr.1/7 Cu privire la executarea Deciziilor Consiliului raional adoptate pe parcursul anului 2019. Informează:Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional.
 8. Proiect de decizie nr.1/8 Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2020. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
 9. Proiect de decizie nr.1/9 Cu privire la casarea mijloacelor fixe, ce se află labilanțul Direcției Invățămînt, Tineret și Sport. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
 10. Proiect de decizie nr.1/10 Cu privire la  alocarea din componenta raională a  sumei de 110,0 mii lei  pentru compensarea cheltuielilor detransport cadrelor didactice, înscopul  deplasării în instituţiile de învăţământ din altă localitate decât cea de reşedinţă. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret șisport.
 11. Proiect de decizie nr.1/11 Cu privire  la aprobarea  numărului  suplimentar de ore, ce depașeste 1,25 norme didactice   în anul de studii 2019-2020. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
 12. Proiect de decizie nr.1/12 Cu privire la modificarea componenței Consiliului Consultativ al Direcţiei Învăţământ Tineret şi Sport aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 8/7 din 17.09.2015 cu modificările ulterioare. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
 13. Proiect de decizie nr. 1/13 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.9/30 din 10.12.2015 „Cu privire la delegarea membrilor consiliului SocietățiiS.A. Apă Canal Nisporeni și împuternicirea de reprezentare la adunarea generală a acționarilor”, cu modificările ulterioare și Deciziei Consiliului raional nr.2/24 din 15.03.2019 „Cu privire la asocierea Consiliului raional Nisporeni cu alte unități administrativ-teritoriale din raioanele Nisporeni și Hîncești, învederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Bazinul Nîrnova””. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional.
 14. Proiect de decizie nr.1/14 Cu privire la modificarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Nisporeni și utilizarea mijloacelor acestora în anul 2020. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional.
 15. Proiect de decizie nr.1/15 Cu privire la dispunerea efectuării misiunilor de audit intern financiar. Informează.Victor Ivanov, auditor intern
 16. Proiect de decizie nr.1/16 Cu privire la numirea dnei Bolun Mariana în funcția de,,manager’’ al Centrului raional de tineret Nisporeni. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse-umane
 17. Proiect de decizie nr.1/17 Cu privire la acordarea împuternicirilor președintelui raionului. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse-umane
 18. Proiect de decizie nr.1/18 Cu privire la modificarea componenței Consiliului Administrativ al IMSP Spitalul raional Nisporeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 9/7 din 24.12.2019. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul Raional Nisporeni.
 19. Proiect de decizie nr. 1/19 Cu privire la aprobarea statelor de personal şi organigramei Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Nisporeni pentru anul 2020. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul Raional Nisporeni.
 20. Proiect de decizie nr. 1/20 Cu privire la permiterea cumulării de 0,25 unitate de medicde familie în  Instituția medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Nisporeni. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni.
 21. Proiect de decizie nr. 1/21 Cu privire la aprobarea planurilor de acțiuni pentru anul 2020 privind realizarea și implementarea programelor de sănătate. Informează: Ion Cibotaru, medic coordonator CSP Nisporeni.
 22. Proiect de decizie nr. 1/22 Cu privire la modificarea deciziei nr.3/17 din 11iulie 2019 cu privire la institirea Comisiei raionale privind protecția drepturilor omului. Informează: Sergiu Sococol, vicepreședintele raionului.
 23. Proiect de decizie nr. 1/23 Cu privire la anularea / scutirea datoriilor acumulate pentru locațiune și servicii comunale. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional, Nina Guțanu, șef Secție economie.
 24. Proiect de decizie nr. 1/24 Cu privire la instituirea Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Nisporeni și aprobarea Regulamentului acestuia. Informează: Silvia Postică, specialist principal Secția adminstrație publică.
 25. Proiect de decizie nr. 1/25 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale. Informează: Tatiana Drumea, șef interimar Secția administrație publică.
 26. Proiect de decizie nr. 1/26 Cu privire la transmiterea colectivelor artistice  cu titlu „model”. Informează: LilianZbîrnea, șef Secție cultură și turiSm, Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.
 27. Proiect de decizie nr. 1/27 Cu privire la aprobarea programului modificat a lucrărilorde reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 a raionului Nisporenidin fondul rutier. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltareateritoriului.
 28. Proiect de decizie nr. 1/28 Cu privire la primirea de la balanța primăriei com. Boldurești cu titlu gratuit la balanța Consiliului raional Nisporeni a drumului _____ . Informează: SavelieTipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.
 29. Proiect de decizie nr. 1/29 Cu privire la completarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Nisporeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 7/1 din 15 noiembrie 2019. Informează: Ion Gangan, consilier raional.
 30. Proiect de decizie nr. 1/30 Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic și alocarea surselor financiare în acest scop. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.
 31. Proiect de decizie nr. 1/31 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Paiucov Alexandru. Informează:Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecția familiei.
 32. Proiect de decizie nr. 1/32 Cu privire la premierea sportivilor de performanță.Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
 33. Proiect de decizie nr. 1/33 Cu privire la alocarea surselor financiare.  Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.
 34. Proiect de decizie nr. 1/34 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2020. Informează: Sergiu Zmeu, secretari nterimar al Consiliului raional.

Deciziile ședinței ordinare a Consiliului raional din 24 decembrie 2019

 1. Decizie nr.9/1 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni pentru anul 2020 în prima lectură”. Informează: Vasile Mărcuță, președintele raionului, Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.
 2. Decizie nr.9/2 „Cu privire la aprobarea  organigramei și statului de personal al Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional”. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse umane.
 3.  Decizie nr.9/3 „ Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anual pentru a.2020 salariaţilor angajaţi de Consiliul raional”. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse umane.
 4. Decizie nr.9/4 „Cu privire la modificarea Deciziei 5/5 din 20 septembrie 2019 cu privire la aprobarea Programului a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019 a raionului Nisporeni din fondul rutier”. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.
 5. Decizie nr.9/5 „Cu privire aprobarea organigramei si  statelor de personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sanatate Nisporeni”pentru anul 2020”. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
 6. Decizie nr.9/6 „Cu privire aprobarea organigramei si  statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Seliște pentru anul 2020”. Informează: Maria Drăgan, șef IMSP Centrul de Sănătate Seliște
 7. Decizie nr.9/7 „Cu privire la aprobarea componenței Consiliilor Administrative al Instituțiilor Medico-Sanitare Publice și Incubatorului de Afaceri”. Informează: Conducătorii instituțiilor responsabile.
 8. Decizie nr.9/8 „„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/27 din 22.02.2019 „Cu privire la instituirea Centrului  Raional de Tineret”. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional
 9. Decizie nr.9/9 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 9/30 din 10 decembrie 2015  „Cu privire la delegarea membrilor Consiliului Societății SA Apă Canal Nisporeni și împuternicirea de reprezentare la adunarea generală a acționarilor”. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional
 10. Decizie nr.9/10 „Cu privire la desemnarea împuternicirilor atribuite preşedintelui raionului. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional
 11. Decizie nr.9/11 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/15 din 16.09.2016 „Cu privire la instituirea comisiei de examinare a cererilor de repartizare a locuințelor sociale si aprobarea regulamentului” și completarea Regulamentului aprobat prin această decizie”. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional
 12. Decizie nr.9/12 „Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului raional nr. 4/8 din 14 iulie 2016 „Cu privire la garantarea contribuției pentru realizarea Proiectului investițional „Îmbunătățirea Infrastructurii de Turism de Masă din Regiunea Centru”” cu modificările ulterioare. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe, Nina Guțanu, șef Secție economie.
 13. Decizie nr.9/13 „Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Medico – Sanitare  Publice „Centrul de Sănătate Nisporeni” și  a Instituțiilor Medico – Sanitare  Publice „Centrul de Sănătate Grozești” și „Centrul de Sănătate Milești””. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni.
 14. Decizie nr.9/14 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutării tinerilor născuţi în anul 2004. Informează: Victor Prisăcaru, șef Secție administrativ-militară.
 15. Decizie nr.9/15 Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse umane.
 16. Decizie nr.9/16 Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a Consiliului raional Nisporeni și aprobarea planurilor geometrice. Informează: Victoria Canuda, specialist principal Serviciul relații funciare și cadastru
 17. Decizie nr.9/17 Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor  financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional. Informează: Cioară Tatiana, specialist principal în Serviciul financiar contabil.
 18. Decizie nr.9/18 Cu privire la acordarea  ajutorului material cet. Potlog Vasilii. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei.
 19. Decizie nr.9/19 Cu privire la acordarea  ajutorului material cet. Crîșmaru Alexandru. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei.
 20. Decizie nr.9/20 Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 a raionului Nisporeni din fondul rutier. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.
 21. Decizie nr.9/21 Cu privire la aprobarea bugetului raional în lectura II pentru anul 2020.  Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.
 22. Decizie nr.9/22 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2020. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional

Proiecte de decizie spre consultare publică a Ședinței ordinare a Consiliului raional din 24 decembrie 2019

 1. Proiect de decizie nr.9/1 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni pentru anul 2020 în prima lectură”. Informează: Vasile Mărcuță, președintele raionului, Vera Lazăr,șef Direcție finanțe.
 2. Proiect de decizie nr.9/2 „Cu privire la aprobarea  organigramei și statului de personal al Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional”. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse umane.
 3. Proiect de decizie nr.9/3 „ Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anual pentru a.2020 salariaţilor angajaţi de Consiliul raional”. Informează: Rodica Potînga,specialist principal Serviciul resurse umane.
 4. Proiect de decizie nr.9/4 „Cu privire la modificarea Deciziei 5/5 din 20 septembrie 2019 cu privire la aprobarea Programului a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere adrumurilor publice locale pentru anul 2019 a raionului Nisporeni din fondul rutier”. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.
 5. Proiect de decizie nr.9/5 „Cu privire aprobarea organigramei si statelor de personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sanatate Nisporeni”pentru anul 2020”. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
 6. Proiect de decizie nr.9/6 „Cu privire aprobarea organigramei si statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Seliște pentru anul 2020”. Informează: Maria Drăgan, șef IMSP Centrul de Sănătate Seliște
 7. Proiect de decizie nr.9/7 „Cu privire la aprobarea componenței Consiliilor Administrative al Instituțiilor Medico-Sanitare Publice și Incubatorului de Afaceri”. Informează:Conducătorii instituțiilor responsabile.
 8. Proiect de decizie nr.9/8 „„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/27 din22.02.2019 „Cu privire la instituirea Centrului Raional de Tineret”. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional
 9. Proiect de decizie nr.9/9 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 9/30 din 10 decembrie 2015  „Cu privire la delegarea membrilor Consiliului Societății SA Apă Canal Nisporeni și împuternicirea de reprezentare la adunarea generală a acționarilor”. Informează:Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional
 10. Proiect de decizie nr.9/10 „Cu privire la desemnarea împuternicirilor atribuite preşedintelui raionului. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional
 11. Proiect de decizie nr.9/11 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/15 din16.09.2016 „Cu privire la instituirea comisiei de examinare a cererilor de repartizare a locuințelor sociale si aprobarea regulamentului” și completarea Regulamentului aprobat prin această decizie”. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional
 12. Proiect de decizie nr.9/12 „Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului raionalnr. 4/8 din 14 iulie 2016 „Cu privire la garantarea contribuției pentru realizarea Proiectului investițional „Îmbunătățirea Infrastructurii de Turismde Masă din Regiunea Centru”” cu modificările ulterioare. Informează: VeraLazăr, șef Direcție finanțe, Nina Guțanu, șef Secție economie.
 13. Proiect de decizie nr.9/13 „Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Medico – Sanitare  Publice „Centrul de Sănătate Nisporeni”și  a Instituțiilor Medico –Sanitare  Publice „Centrul de Sănătate Grozești” și „Centrul de Sănătate Milești””. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni.
 14. Proiect de decizie nr.9/14 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutării tinerilor născuţi în anul 2004. Informează:Victor Prisăcaru, șef Secție administrativ-militară.
 15. Proiectde decizie nr.9/15 Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse umane.
 16. Proiectde decizie nr.9/16 Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a Consiliului raional Nisporeni și aprobarea planurilor geometrice. Informează: Victoria Canuda, specialist principal Serviciul relații funciare și cadastru
 17. Proiect de decizie nr.9/17 Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocarea mijloacelor  financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional. Informează:Cioară Tatiana, specialist principal în Serviciul financiar contabil.
 18. Proiect de decizie nr.9/18 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. PotlogVasilii. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecțiea familiei.
 19. Proiect de decizie nr.9/19 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Crîșmaru Alexandru. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei.
 20. Proiect de decizie nr.9/20 Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 a raionului Nisporeni din fondul rutier. Informează:Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.
 21. Proiect de decizie nr.9/21 Cu privire la aprobarea bugetului raional în lectura II pentru anul 2020.  Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.
 22. Proiect de decizie nr.9/22 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2020. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional

Deciziile Ședinței extraordinare a Consiliului raional din 15 noiembrie 2019

 1. Decizia nr.5/1 „Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestrul  anul 2019 ”
 2. Decizia nr.5/2 „Cu privire la modificarea deciziei nr 6/27 din 14  decembrie 2018”Cu privire la aprobarea bugetului  raional Nisporeni in lectura a doua pentru anul 2019 cu modificarile ulterioare”
 3. Decizia nr.5/3 „Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2019”
 4. Decizia nr.5/4 „Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale”
 5. Decizia nr.5/5 „Cu privire la modificarea Programului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2019 a raionului Nisporeni din fondul rutier aprobat prin Decizia nr. 6/20 din 14 decembrie 2018”                                                                             
 6.  Decizia nr.5/6 „Cu privire la primirea de la balanța Primăriei com. Bălănești cu titlu gratuit la balanţa Consiliului raional Nisporeni a drumului L 392.1“Drum de acces spre satul Găureni”cu lungimea de 1,2 km.””                                                                                                
 7. Decizia nr.5/7 ,,Cu privire la luarea la evidență contabilă și permisiunea Realizării plăcilor de granit, obținute în urma lucrărilor de demolarea scării de la intrarea principală la a clădirii administrative a Consiliului raional str.I.Vodă,2 or. Nisporeni.                                      
 8. Decizia nr.5/8 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2019.
 9. Decizia nr.5/9 Cu privire la  numirea dnei Axente Xenia în funcţia publică deținută de „şef direcţie” al Direcţiei asistență socială și protecție a familiei pe o perioadă de 2 ani.
 10. Decizia nr.5/10 „Cu privire la suspendarea din funcție a persoanelor cu funcții de demnitate publică”.  
 11. Decizia nr.5/11 „Cu privire la demisie”.  
 12.  Decizia  nr.5/12  „Cu privire la permisiunea casării mijloacelor fixe uzate și inventarului medical”.    
 13.  Decizia nr.5/13 „Cu privire la permisiunea casării mijloacelor fixe uzate și inventarului medical”. 
 14. Decizia nr.5/14 „Cu privire la aprobarea Programului Raional  de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 și a planului de acțiuni privind implementarea acestuia”. 
 15. Decizia nr.5/15 „Cu privire la instituirea comisiei raionale privind asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice,,.    
 16.  Decizia nr.5/16 „Cu privire la premiere”.  
 17. Decizia nr.5.17.1 „Cu privire la alocarea surselor financiare și achitarea indemnizației la expirarea mandatului consilierilor raionali si persoanelor cu funcții de demnitate publică”.     
 18. Decizia nr. 5.17.2 „Cu privire la alocarea surselor financiare”.   
 19. Decizia nr.5.17.3 „Cu privire la alocarea surselor financiare”   
 20. Decizia 5/18 „Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare din componenta raională instituțiilor  de învățămînt pentru anul 2019”.