Comisia raională
extraordinară de sănătate publică