Directia Finante

Activează ca subdiviziune din subordinea Consiliului raional Nisporeni, sub conducerea Preşedintelui raionului. Asigură respectarea garanţiilor autonomiei financiare a bugetelor locale. Obiectivul de bază al Direcţiei Finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar – fiscale a Statului, organizarea şi asigurarea efectuării lucrului de elaborare, aprobare şi executare a bugetului raionului. 

1
Vera Lazăr
Șef direcție
(264) 2-36-09
2
Liliana Ciubotari
Șef adjunct direcție
(264) 2-55-41
3
Elena Prisăcaru
Secretar administrativ
(264) 2-36-09
4
Zinaida Cozaru
Specialist principal
(264) 2-35-60
5
Sirețanu Tatiana
Specialist principal
Secţia elaborarea şi administrarea bugetului
(264) 2-67-50
6
Bînzari Maria
Specialist principal
(264) 2-67-50
7
Specialist superior
Secția elaborarea și administrarea bugetului
(264) 2-67-50
8
Raisa Eftode
Contabil-șef
Șef secția contabilitate bugetară
(264) 2-22-94
9
Specialist principal
(264) 2-22-94
10
Bulicanu Anna
Specialist principal
(264) 2-22-94