Direcția Învățământ, Tineret și Sport

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Nisporeni. Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea şi aplicarea prevederilor Legii Învăţământului, Legii cu privire la tineret, a tuturor actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţământului; a Ordinelor şi Instrucţiunilor Ministerului Educaţiei; deciziilor Consiliului Raional şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului.
Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport este responsabilă de întreaga activitate educaţională din raion.

1
Rodica Marian
Șef direcție
(264) 2-27-48
2
Șef adjunct direcție
(264) 2-28-56
3
Ciortan Veronica
Secretar administrativ
(264) 2-30-78
4
Guțu Viorica
Specialist principal Secția Resurse Umanre
(264) 2-39-76
5
Apostu Tatiana
Specialist principal
Secția Management Economico-Financiar
al Patrimoniului
(264) 2-39-76
6
Crăciun Nina
Specialist principal
Secția Management al Curriculumului și
Formare Profesională Continuă
(264) 2-39-76
7
Specialist principal Secția Politici Educaționale și Management
(264) 2-66-07
8
Lungu Alexandra
Specialist principal
Secția Politici Educaționale și Management
(264) 2-66-07
9
Gandraman Angela
Specialist, Secția Management al
Curriculumului și Formare Profesională Continuă
(264) 2-66-07
10
Şef secţie Administrativ-Auxiliară
(264) 2-31-38
11
Lungu Valeriu
Specialist principal
Secția Politici Educaționale și Management
(264) 2-31-38
12
Drumea Olga
Șef SAP Nisporeni
(264) 2-40-18
13
Chetraru Adriana
Psihopedagog, SAP Nisporeni
(264) 2-40-18
14
Bouroș Ion
Pedagog învățământ primar șisecundar general, SAP Nisporeni
(264) 2-40-18
15
Ciochină Teodor
Kinetoterapeut, SAP Nisporeni
(264) 2-40-18
16
Andronache Maria
Şef, Secția Management al Curriculumuluiși Formare Profesională Continuă
(264) 2-63-80
17
Lupea Parascovia
Specialist coordonator, metodistSecția Management al Curriculumului șiFormare Profesională Continuă
(264) 2-63-80
18
Ciobanu Olesea
Specialist coordonatorSecția Management al Curriculumului șiFormare Profesională Continuă
(264) 2-63-80
19
Doni Leonid
Președintele CR al Sindicatului
(264) 2-63-80
20
Fărîmă Victoria
Contabil - Șef
(264) 2-36-97
21
Palade Efrosenia
Contabil
(264) 2-36-97
22
Robu Maria
Contabil
(264) 2-36-97