Sectia agricultură, industria prelucrătoare,
relatii funciare și cadastru

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Nisporeni. Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea implementării obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului şi promovarea lor în teritoriu; monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indiferent deforma de proprietate şi organizatorico-juridică. Direcţia Agricultură şi Alimentaţie  este responsabilă de respectarea  normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate, precum şi utilizării factorilor de producere aferenţi. Acordă asistenţă informaţională, metodologică şi tehnologică producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole.

1
Canuda Victoria
Șefa secție
(264) 2-30-08
2
Specialist principal
(264) 2-30-08
3
Mariana Ciochina
Specialist principal Serviciu relații funciare și cadastru
(264) 2-31-94
4
Ianus Simion
Specialist principal în problemele planificării și dezvoltării producției animaliere
(264) 2-30-08