Sectia constructii și dezvolare a teritoriului

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Nisporeni. Sarcina de bază a secţiei constă în asigurarea construirii şi întreţinerii, în limitele localităţilor, a construcţiilor publice, a drumurilor, străzilor, podurilor şilocurilor publice; coordonarea şi supravegherea tehnică în domeniul dezvoltării construcţiei reţelelor de telecomunicaţii şi de gazificare a raionului.
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri este responsabilă de asigurarea construirii şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apei, determificare; salubrizarea localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere. Promovează politica dezvoltării transportului în raion.

1
Vladimir Luncasu
Șef interimar secție
(264) 2-20-88
2
Specialist principal în probleme rețele de drumuri
(264) 2-25-57
3
Specialist principalîn problemele gospodărieicomunale și eficiența energetică
(264) 2-25-57
4
Specialist principal în construcție
(264) 2-25-57