Sectia cultură și turism

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Nisporeni. Sarcina de bază a secţiei constă în asigurarea implementării politicii statului şi raionului în domeniul culturii; realizarea programelor de dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri, concursuri, acţiuni de valorificare acreaţiei populare şi asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestarea talentului.
Secţia Cultură și turism este responsabilă de elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale; de acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură.

1
Lilian Zbîrnea
Șef secție
(264) 2-44-03
2
Tatiana Mititelu
Specialist principal
(264) 2-37-11
3
Maria Zmeu
Specialist principal în domeniul
învățământ artistic, activitatea
artistică de amatori, creație populară
(264) 2-37-11
4
Specialist patrimoniu și turism
(264) 2-37-11