Secția Economie

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Nisporeni. Sarcina de bază a secţiei constă în asigurarea implementării politicii social-economice a statului, promovarea reformelor prin participarea la elaborarea proiectelor de legi şi altor acte normative cu privire la dezvoltarea social-economică a unităţilor administrativ-teritoriale. Secţia Economie este responsabilă de elaborarea periodică a prognozelor de dezvoltare social-economică a raionului, analiza gradului lor de realizare; de colaborarea în cadrul euroregiunilor din care raionul face parte

1
Nina Guțanu
Șef secție
(264) 2-37-96
2
Specialist principal în probleme antreprenoriat, dezvoltarea ÎMM (licențiere)
(264) 2-22-27
3
Tatiana Lupei
Specialist principal în probleme
elaborare programe strategice
de dezvolare teritorială
(264) 2-22-27
4
Specialist principal în problemele achizițiilor publice
(264) 2-22-27
5
Specialist principal în atragerea investițiilor
(264) 2-68-53