PROGRAM RAIONAL DE GRANTURI PG 2021

PENTRU ORGANIZAŢIILE DE TINERET ŞI GRUPURILE DE INIŢIATIVĂ ALE TINERILOR DIN RAIONUL NISPORENI

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul Raional Nisporeni anunță demararea Concursului de granturi 2021 la nivel local pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Nisporeni. Proiectele propuse trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Nisporeni şi vor avea ca scop sроrirеа nivelul de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul сеlоr cu oportunități reduse, рrin dezvoltarea mесаnismеlоr (tip grant) de susținere а inițiativelor tinerilor la nivel de comunități.

Suma maximă solicitată pentru un proiect / grant va fi de 10000 MDL și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului. Acțiunile planificate în cadrul proiectului urmează a fi implementate în localitatea în care solicitantul își desfășoară activitatea.
Durata proiectelor: Proiectele vor putea fi implementate în perioada iunie – august ale anului 2021.
Dosarul de aplicare va conține formularul de participare și anexele ordinului Nr. 165 din 07.07.2017 al Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor, care pot fi descărcate aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109593&lang=ro

* IMPORTANT: pentru a afla mai multe despre procedura de aplicare, activități și cheltuieli eligibile, criterii de evaluare a propunerilor de proiect, va fi organizat un atelier de instruire. Data realizării atelierului va fi fixată la solicitarea grupurilor de inițiativă.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 25 martie 2021, ora 17:00. Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la Centrul Raional de Tineret Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranității, 4 (incinta Centrului de Cultură și Tineret „Luceafărul”). Dosarul va fi prezentat atât pe suport de hârtie, în plic sigilat, semnat, ștampilat, cât și în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], cu mențiunea „Program raional de Granturi 2021” și datele de contact ale organizației/grupului de inițiativă (nume grup de inițiativă/organizație, titlul).
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.
Detalii suplimentare pot fi solicitate prin intermediul poștei electronice: [email protected] sau prin telefon: 079488951, Bolun Mariana, manager IP Centrul Raional de Tineret Nisporeni.

* Programul raional de Granturi 2021 este finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, cofinanțat de Consiliul Raional Nisporeni, coordonat și implementat de IP Centrul Raional de Tineret Nisporeni.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com