Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

  • construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
  • construcția/reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
  • construcţia/reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare(pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA  poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

  1. Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
  2. toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în spațiul rural;
  3. eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
  4. toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minimului stabilit de program;
  5. membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
  6. fiecare membru a Grupului-client trebuie să prelucreze teren propriu sau arendat cu o suprafața nu mai mare de 100 ha, după datele anului de raportare 2019, (se referă la Rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare).
  7. companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de APL în colaborare cu grupul-client către UCIP IFAD.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie a denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău , bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 13, în BOXA pentru corespondență, vizavi de bir. 1303, până la data de 24 septembrie 2020.

Pentru întrebări sau clarificări puteți contacta la adresade email [email protected] sau la tel.022 22 30 75.

Pentru mai multe detalii despre apel și formularele necesare acesați https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2021-in-cadrul-proiectului-de-rezilienta-rurala/.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com