Consiliul raional Nisporeni anunță concurs repetat la următoarele funcții:

Specialist principal- 1 unitate, Serviciul juridic, temporar vacantă;

Specialist principal, Serviciul resurse umane – 1 unitate, Aparatul Președintelui, funcție temporar vacantă;

Specialist principal – 1 unitate, Secția Economie, funcție temporar vacantă;

Specialist principal – 1 unitate, Secția Economie, funcție temporar vacantă;

Specialist principal- 1 unitate, Serviciul financiar contabil vacantă;

Șef Secția construcții și dezvoltarea teritoriului- 1 unitate, funcție  vacantă;

Specialist principal – 1 unitate, Secția construcții și dezvoltarea teritoriului, funcție temporar vacantă;

Specialist principal – 1 unitate, Secția construcții și dezvoltarea teritoriului, funcție vacantă;

Specialist principal- 2 unități, Secția Administrație publică, funcții vacante;

La concurs pot participa persoanele:

care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat;

nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

cu studii superioare;

cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

certificatul medical pentru angajarea în câmpul muncii;

cazierul judiciar.

specialist principal – experiența în serviciul public 1 an

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Mecanic – 1 unitate, Secția logistică, transport și gospodărie, cerințe: studii superioare.

Șofer- 1 unitate, Secția logistică, transport și gospodărie,

Termen de primire a actelor: până pe 24.12.2023, ora 16.00

 

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com