Decizii aprobate 24 februarie 2022

By 4 martie 2022 martie 28th, 2022 Acte normative, Decizii aprobate

 Decizie1/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2021

 Decizie 1/2 Cu privire la activitatea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Decizie 1/3 Cu privire la activitatea  I. M centrul Stomatologic Raional Nisporeni pentru anul 2021

Decizie 1/4 Cu privire la activitatea secției construcții și dezvoltarea teritoriului pentru perioada anului 2021

Decizie 1/5 Cu privire la executarea Deciziilor Consiliului raional Nisporeni adoptate pe parcursul anului 2021

 Decizie 1/6 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în forțele armate ale Republicii Moldova 

Decizie 1/7 Cu privire la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea Consiliului raional

Decizie 1/8 Cu privire la completarea strategiei de dezvoltare socio-economică  a raionului pentru perioada 2021-2027

Decizie 1/9 Cu privire la aprobarea Master-Planului privind alimentarea cu apă și sanitație pentru Bazinul rîului Nîrnova

Decizie 1/10 Cu privire la aprobarea listei de succesiune, a persoanelor luate la evidență, pentru obținerea locuințelor sociale

Decizie 1/11 Cu privire la înaintarea candidaturii reprezentantului fondatorului în componența comisiei de concurs, pentru ocuparea funcției de director al IMSP SR Nisporeni

Decizie 1/12  Cu privire la încetarea contractului individual de muncă (contractul managerial) și asigurarea interimatului funcției de director al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Nisporeni

Decizie 1/13 Cu privire la aprobarea regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorului (directorului) Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Nisporeni

Decizie 1/14 Cu privire  la modificarea deciziei 5/20 din 02.09.2020 ,,Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru problemele veteranilor de război”

Decizie 1/15 Cu privire la permisiunea casării  și realizării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe

Decizie 1/16 Cu privire la numirea dnei Vera Lazăr în funcția publică deținută de ,,șef direcție” al direcției Finanțe”

Decizie 1/17  Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal IMSP SR Nisporeni pentru anul 2022

Decizie 1/18 Cu privire la aprobarea planurilor de realizare a Programelor raionale de sănătate pentru anul 2022

Decizie 1/19 Cu privire la aprobarea Programului modificat a lucrărilor de reparație întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2022 a raionului Nisporeni din fondul rutier”.

Decizie 1/20 Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare  din componenta raională a  instituțiilor de învățămînt  pentru anul 2022”

Decizie 1/21 Cu privire la alocarea contribuției pentru realizarea Proiectului investițional „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut – s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni”

Decizie 1/22 Cu privire la alocarea surselor financiare

Decizie 1/23  Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizie 1/24 Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizie 1/25 Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizie 1/26 Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic și alocarea surselor financiare în acest scop

Decizie 1/27 Cu privire la premierea Sportivului de  performanță Marin ROBU”

Decizie 1/28 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8/17 din 23.12.2021 “Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare”.

Decizie 1/29 „Cu privire la stabilirea cuantumului chiriei sălii de spectacole ale Centrului de cultură şi Tineret și a Sălilor de ședințe și protocol din incinta clădirilor Consiliului raional”.

SKMBT_22322030316195

SKMBT_22322030316201

SKMBT_22322030316203

SKMBT_22322030316205

SKMBT_22322030316210

SKMBT_22322030316212

SKMBT_22322030316212

SKMBT_22322030316214

SKMBT_22322030316216

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com