Decizii aprobate de Consiliul raional Nisporeni în cadrul ședinței din 16 februarie 2023

Acte Normative, Decizii aprobate, 24 decembrie, 2019

Decizie1.1Cu privire la executarea bugetului raionului pentru anul 2022

Decizie 1.2Cu privire la activitatea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, pentru anul 2022

Decizie 1.3Cu privire la activitatea ÎM Centrul Stomatologic Raional Nisporeni, pentru anul 2022

Decizie 1.4Cu privire la executarea deciziilor Consiliului raional adoptate pe parcursul anului 2022

Decizie 1.5Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării Cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în primăvara-vara anului 2023

Decizie 1.6 Cu privire la modificarea capitalului social a ÎM „Centrul Stomatologic raional Nisporeni” prin majorare

Decizie 1.7 Cu privire la transmiterea în administrarea ÎM „Centrul Stomatologic Raional Nisporeni” sistemul radiologic, ca aport în capitalul social

Decizie 1.8 Cu privire la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea Consiliului raional

Decizie 1.9 Cu privire la permisiunea Centrului de Sănătate Nisporeni de dare în locațiune a spațiilor neutilizate

Decizie 1.10 Cu privire la actualizarea listei de succesiune, a persoanelor luate la evidență, pentru obținerea locuințelor sociale

Decizie 1.11 Cu privire la modificarea componenței comisiei de examinare a cererilor de repartizare a locuințelor sociale aprobată prin decizia 9/11 din 24.12.2019

Decizie 1.12 Cu privire la luarea la evidență contabilă și permisiunea transmiterii cu titlu gratuit a materialelor de construcție obținute în urma lucrărilor de demolare a rigolei la obiectul ,,Construcția drumului L401″ r. Nisporeni

Decizie 1.13 Cu privire la redenumirea IP Școala de Sport Nisporeni în IP Școala de Sport “Grigore Brașoveanu” Nisporeni

Decizie 1.14 Cu privire la instituirea comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor 2024

Decizie 1.15 Cu privire la conferirea unui grad de calificare superior

Decizie 1.16 Cu privire la permisiunea casării și realizării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe

Decizie 1.17 Cu privire la aprobarea planurilor de realizare a Programelor Raionale de sănătate pentru anul 2023

Decizie 1.18 Cu privire la dispunerea efectuării misiunilor de audit intern financiar și orizontal în cadrul subdiviziunilor Consiliului raional

Decizie 1.19 Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare din componenta raională a instituțiilor de învățământ pentru anul 2023
Decizie 1.20Cu privire la restabilirea, alocarea și redistribuirea surselor financiare

Decizie 1.21Cu privire la modificarea deciziei nr 6/33 din 15 decembrie 2022”Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura a doua
pentru anul 2023

Decizie 1.22Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizie 1.23 Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizie 1.24 Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic și alocarea surselor financiare în acest scop

Decizie 1.25 Cu privire la premierea sportivilor și antrenorilor de performanță

Decizie 1.26 Cu privire la stabilirea cuantumului chiriei sălii de spectacole ale Centrului de cultură şi Tineret și a Sălilor de ședințe și protocol din incinta clădirilor Consiliului raional

Decizie 1.27 Cu privire la examinarea Notificării Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT10-441 din 30.12.2022

Decizie 1.28 Cu privire la iniţierea procedurii de cooperare transfrontalieră și dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Comuna Țuțora, Judeţul Iași, România

Decizie 1.29 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2023

Decizie 1.30 Cu priviee la acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani cu suspendarea Contractului individual de muncă

Decizie 1.31 Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizie 1.32 Cu privire la scutirea plății pentru chirie și servicii comunale a spațiului ocupat de Organizația Teritorială a Societății Orbilor

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com