Decizii aprobate în ședința Consiliului raional din 18 mai 2023

Decizie 2/1Cu privire la modificarea deciziei nr 6/33 din 15 decembrie 2022”Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura a doua pentru anul 2023 cu modificările ulterioare

Decizie 2/2Cu privire la activitatea Secției construcții și dezvoltarea teritoriului pentru perioada anului 2022

Decizie 2/3Cu privire la activitatea Incubatorului de Afaceri Nisporeni pentru perioada anului 2022

Decizie 2/4Cu privire la modificarea componenței Consiliului Administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 9/7 din 24.12.2019

Decizie 2/5Cu privire la asocierea Consiliului raional Nisporeni cu alte unități administrativ-teritoriale din raioanele Nisporeni și Hîncești, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Bazinul Nîrnova

Decizie 2/6Cu privire la asocierea Consiliului raional Nisporeni cu alte unități administrativ-teritoriale din raionul Nisporeni, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul de Recreere Educativă și Agrement Nisporeni

Decizie 2/7Cu privire la delegarea unor împuterniciri preşedintelui raionului

Decizie2/8Cu privire la atestarea împuternicirilor conferite prin procură reprezentantului Consiliului raional

Decizie 2/9Cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al raionului Nisporeni„

Decizie 2/10Cu privire la evaluarea utilizării locuințelor sociale

Decizie 2/11Cu privire la examinarea Hotărârii nr. 7 din 27 februarie 2023 a Curții de Conturi a Republicii Moldova

Decizie 2/12Cu privire la modificarea capitalului social a ÎM „Centrul Stomatologic raional Nisporeni” prin majorare

Decizie 2/13Cu privire la implementarea și completarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Nisporeni 2021-2027

Decizie 2/14Cu privire la probarea Regulamentelor de organizare și funcționare al S.A. “Apă Canal Nisporeni

Decizie 2/15Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Decizie 2/16Cu privire la aprobarea surselor financiare anterior acordate în urma deplasărilor efectuate peste hotarele țării

Decizie 2/17Cu privire la reîncadrarea dlui  în funcţia exercitată înainte de suspendarea contractului individual de muncă

Decizie 2/18Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale

Decizie 2/19Cu privire la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea Consiliului raional

Decizie 2/20 Cu privire la permisiunea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe

Decizie 2/21Cu privire la aprobarea redenumirii IP Școala de Sport Nisporeni în IP Școala de Sport “Grigore Brașoveanu” din orașul Nisporeni

Decizie 2/22 Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023

Decizie 2/23 Cu privire la trasmiterea în comodat Federației Moldovenească de Fotbal a unor bunuri ale Centrului de Tineret și Sport Nisporeni

Decizie 2/24 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare

Decizie 2/25 Cu privire la aprobarea actelor de inventariere

Decizie 2/26 Cu privire la alocarea surselor financiare

Decizie 2/27 Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare din componenta raională, instituțiilor de învățământ pentru anul 2023  

Decizie 2/28 Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizie 2/ 29 Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizie 2/30 Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizie 2/31 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III al anului 2023

Decizie 2/32 Cu privire la aprobarea Acordului Adiţional nr. 1 la Contractul de finanțare nr.13 din 03.03.2022 și Acordul Adițional nr. 24/11 la contractul de antrepriză Nr. 24/6 din 01.09.2022, al proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut – s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni

Decizie 2/33 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Festivalul Naţional al Prunei – 2023

Decizie 2/34 Cu privire la aprobarea Programului modificat a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2023 a raionului Nisporeni din fondul rutier

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com