Deciziile Consiliului raional Nisporeni aprobate în ședința ordinară din 15 decembrie 2022

By 19 decembrie 2022 decembrie 21st, 2022 Decizii aprobate

Acte Normative, Decizii aprobate, 24 decembrie, 2019

Decizie 6.1Cu privire la modificarea Deciziei 8/31 din 23.12.2021, Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura a II-a pentru anul 2022 cu modificările ulterioare

Decizie 6.2Cu privire la activitatea Secției cultură și turism, pentru anul 2022

Decizie 6.3Cu privire la activitatea IMSP Centru de Sănătate Nisporeni, pentru anul 2022

Decizie 6.4 Cu privire la executarea Deciziei nr. 4/3 din 08.09.2022 „Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al raionului Nisporeni pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023

Decizie 6.5 Cu privire la completarea Strategiei de dezvoltare socio-economica a raionului pentru perioada 2021-2027

Decizie 6.6Cu privire la aprobarea Programului modificat a lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2022 a raionului Nisporeni din fondul rutier

Decizie 6.7 “Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal  ale IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni pentru anul 2023

Decizie 6.8  Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor subordonate Consiliului raional

Decizie 6.9Cu privire la aprobarea Dispozițiilor Președintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional 

Decizie 6.10 Cu privire la aprobarea surselor financiare anterior acordate prin dispoziția președintelui

Decizie 6.11 Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în I-a lectură pentru anul 2023

Decizie 6.12 Cu privire  la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea Consiliului raional

Decizie 6.13 Cu privire la transmiterea  bunurilor proprietate publică a Consiliului raional Nisporeni în gestiunea economică a IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni

Decizie 6.14 Cu privire la permisiunea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe

Decizie 6.15 Cu privire la transmiterea  rețelei electrice de alimentare cu energie electrică de tensiune înaltă și post transformatoare a Centrului de Tineret și Sport, or. Nisporeni

Decizie 6.16Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2007

Decizie 6.17 Cu privire la numirea în funcția publică de conducere -„șef Direcție în cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport

Decizie 6.18 Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anual pentru a.2023 salariaților angajați ale Consiliului raional

Decizie 6.19 Cu privire la încetarea raporturilor de muncă  și achitarea indemnizației unice

Decizie 6.20Cu privire la exercitarea interimatului funcției publice de “șef secție” în cadrul Secției agricultură, industrie prelucrătoare, relații funciare și cadastru

Decizie 6.21Cu privire la încetarea raporturilor de muncă  și achitarea indemnizației unice

Decizie 6.22 Cu privire la exercitarea interimatului funcției publice de “șef secție” în cadrul Secției construcții și dezvoltarea a teritoriului

Decizie 6.23 Cu privire la încetarea contractului individual de muncă  și asigurarea interimatului funcției de șef a IMSP Centrul de Sănătate  Nisporeni

Decizie6.24 Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru organizarea și desfășurarea concursului de selecție a șefului Instituției Medico-sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni

Decizie 6.25Cu privire la modificarea dreptului asupra bunului imobil

Decizie 6.26Cu privire la aprobarea actelor de delimitare

Decizie 6.27 Cu privire la aprobarea tarifului de plată pentru servicii termoenergetice prestate de Către SRL ,,Green Energo”

Decizie 6.28 Cu privire la aprobarea rapoartelor de evaluare, autorizarea comercializării şi darea în arendă a activelor neutilizate, proprietate a Consiliului raional Nisporeni

Decizie 6.29 Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare  din componenta raională,   instituțiilor de învățămînt  pentru anul 2022

Decizie 6.30 Cu privire la alocarea surselor financiare

Decizie 6.33 Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în a II-a lectură pentru anul 2023

Decizie 6.34 Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2023 a raionului Nisporeni din fondul rutier

Decizie 6.35 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2023

Decizie 6.36 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Întreprinderii  Municipale ” Centrul Stomatologic Raional Nisporeni ” pentru anul 2023

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com