Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Nisporeni anunță concurs pentru următoarele funcții:

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Nisporeni anunță concurs pentru următoarele funcții:

* Asistent social comunitar – 1,5 unităță, funcții vacante;
* Psiholog- 1,0 unitate, funcție vacantă;
* Specialist principal – 2,0 unități, funcție vacantă; funcție publică
* Contabil-2,0 unități, funcții vacante
* Asistent parental profesionist-2,0 unități, funcții vacante

La concurs pot participa persoanele:
care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
posedă limba de stat;
nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
cu studii superioare;
cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:
Cererea de angajare/formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
copia carnetului de muncă;
certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;
cazierul judiciar.

Pentru funcția de specialist principal se necesită experiența în serviciul public 1 an

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele pot fi depuse până la data de 24.10.2022 la adresa or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, nr.2, et. 1, bir. 113. Telefon de contact: 026422548.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com