Consiliul raional Nisporeni, în colaborare cu IP Centrul Raional de Tineret Nisporeni, a extins termenul de depunere a dosarelor la Programul Raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Nisporeni, ediția 2021.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 aprilie 2021.

 Suma maximă solicitată pentru un proiect / inițiativă este de 10.000 MDL și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului.  Dosarul de aplicare va conține formularul de participare și anexele ordinului Nr. 165 din 07.07.2017 al Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor, care pot fi descărcate aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109593&lang=ro

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la Centrul Raional de Tineret Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranității, 4 (incinta Centrului de Cultură și Tineret „Luceafărul”). Dosarul va fi prezentat atât pe suport de hârtie, în plic sigilat, semnat, ștampilat, cât și în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], cu mențiunea „Program raional de Granturi 2021” și datele de contact ale organizației/grupului de inițiativă (nume grup de inițiativă/organizație, titlul).
Detalii suplimentare pot fi solicitate prin intermediul poștei electronice: [email protected] sau prin telefon: 079488951, Bolun Mariana, manager IP Centrul Raional de Tineret Nisporeni.

* Programul raional de Granturi 2021 este finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, cofinanțat de Consiliul Raional Nisporeni, coordonat și implementat de IP Centrul Raional de Tineret Nisporeni.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com