Ministetul Educației, Culturii și Cercetării lansează concursul de selecție a organizațiilor implementatoare a următoarelor proiecte de voluntariat:

  1. Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV);
  2. Conferința Naţională a Voluntariatului (CNV);
  3. Instruirea coordonatorilor de voluntari.

La concurs pot aplica candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

  • reprezintă o organizație necomercială legal constituită și înregistrată în Republica Moldova;
  • deține experiență în implementarea activităților, proiectelor, programelor pe domeniul de voluntariat/tineret;
  • deține experiență în implementarea activităților, proiectelor, programelor la nivel local, cu implicarea autorității administrației publice locale (criteriu distinct SNV);
  • a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare (în cazul în care a încheiat contracte anterior);
  • va asigura co-finanțare (natură financiară/non-financiară) de minim 20% din valoarea totală a proiectului;
  • nu are afiliere politică, nu sunt asociate vreunui partid politic sau concurent electoral și nu sunt implicate în activități de partizanat politic.

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data de 5 iulie 2020, prin e-mail la [email protected] cu mențiunea „ToR voluntariat”.

Mai multe detaliii referitoare la conținutul dosarului de aplicare, procedura de depunere/selecție, găsiți aici.

Persoana de contact: Svetlana Savițchi,  Direcţia tineret, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; tel: 022 820 865; 022 820 850; e-mail: [email protected].

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com