Astăzi, 3 iunie 2020, a avut loc conferința  de lansare a Programulului de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.592/2019). Acest program este implementat de către ODIMM în scopul promovării, susținerii și dezvoltării capacităților ÎMM pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

Prin intermediul Programului, ÎMM va beneficia de materiale informative, consultanță, servicii de suport și formare privind identificarea soluțiilor și adoptarea acțiunilor concrete de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor, care să permită creșterea potențialului companiei de a obține o cotă mai mare pe piețe.

La fel, ÎMM vor beneficia de suport financiar sub formă de grant pentru implementarea acțiunilor de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, reducerea si gestionarea deșeurilor, prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă, etc.

ÎMM vor beneficia de suport în cadrul a 3 etape:

  1. Etapa 1 – Instruire și formare în domeniul ecologizării ÎMM-urilor – suportul va fi pus la dispoziția ÎMM interesate de elaborarea și implementarea măsurilor de ecologizare a afacerii.
  2. Etapa 2 – Finanțarea acțiunilor de ecologizare a ÎMM de valoare mică – vor fi susținute financiar ÎMM-urile care au elaborat un plan de acțiuni de ecologizare a afacerii prin oferirea granturilor de până la 200 000 lei, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional.
  3. Etapa 3 – Finanțarea acțiunilor de suport de valoare mare – vor fi susținute ÎMM-urile care au implementat acțiuni de ecologizare a afacerii și au deja o anumită experiență în exportul și internaționalizare a produselor și/sau serviciilor proprii, demonstrează beneficiile anticipate ale standardelor ISO/EMAS și/sau ale etichetării ecologice a UE în cadrul întreprinderilor acestora, prin oferirea unui grant de până la 500 000 lei, care va constitui până la 50% din valoarea proiectului investițional.

Înainte de a se înregistra, antreprenorii sunt încurajați efectueze o autoevaluare a afacerii pentru a constata nivelul de ecologizare a proceselor de producere și prestare servicii în compania pe care o administrează. Întrebările chestionarului sunt selectate în patru compartimente specifice acțiunilor de eficiență energetică, reutilizarea apei, sortarea deșeurilor și aplicarea sistemului de management în companie. Chestionarul poate fi găsit pe acest link: https://eco.odimm.md/form/

Aprobarea Programului Eco IMM confirmă angajamentele Guvernului Republicii Moldova în sporirea procesului de decuplare a creșterii economice de degradare a mediului, asumate prin semnarea Declarației finale a Conferinței Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă ”Viitorul pe care ni-l dorim” (Rio de Janeiro, 20-22 iunie 2012) și prevederile Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”, aprobate prin Legea nr.166/2012, transpuse în Programul de promovare a economiei ”verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia.

Implementarea Programului de ecologizare și a planului de acțiuni sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.

Mai multe informații despre Program găsiți pe: www.odimm.md/ecoimm

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com