Hotărârea Guvernului nr. 973 din 10 octombrie 2018 cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”

Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile. Pentru realizarea scopului sunt stabilite următoarele obiective specifice ale Programului:

  • stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor;
  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin asigurarea suportului informațional,
    consultativ și educațional;
  • susținerea financiară a tinerilor pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri, cu accent sporit pe afacerile inovative care sunt alineate sau ar contribui la dezvoltarea durabilă;
  • facilitarea implementării inovațiilor, a transferului tehnologic și de know-how;
  • creșterea numărului întreprinderilor active și a locurilor de muncă în zonele rurale.

Programul oferă tinerilor trei forme de suport:

  1. instruiri în domeniul antreprenorial, suport informațional, consultativ și de mentorat la etapele de elaborare și implementare a proiectului investițional;
  2. „Business voucher” pentru accesarea serviciilor de instruire și consultanță în valoare de până la 10 mii lei;
  3. Finanțarea proiectului investițional în sumă de până la 180 mii lei.

Derularea Programului va include 4 etape:

Etapa 1. Identificarea ideilor de afaceri – Hackaton

Etapa 2. Concursul notelor de proiect. Formare antreprenorială

Etapa 3. Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă

Etapa 4. Monitorizare și suport post-finanțare

Criterii de eligibilitate:

  • tinerii doritori de a lansa o afacere sau care au inițiat și conduc o întreprindere  nou-înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în zonele rurale și urbane;
  • tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani;
  • cetățeni ai Republicii Moldova.

În cadrul Programului, se va acorda prioritate:

  • afacerilor care vor crea locuri de muncă în zonele rurale;
  • afacerilor care conțin activități inovatoare ori își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how;
  • afacerilor care vor desfășura activități de producere sau prestări servicii preponderent în zonele rurale;
  • afacerilor axate pe dezvoltarea următoarelor domenii economice prioritare: industria tehnologiei informației și comunicațiilor, industria agroalimentară, industria ușoară, industria creativă, turism, prestări servicii;
  • sănătate și bunăstare; activități profesionale, științifice sau tehnice; sisteme de reproducere a energiei regenerabile.

Doritorii sunt invitați să-și aleagă etapa la care vor să se înregistreze:

Etapa I. Identificarea ideilor de afaceri – Hackathon

Aplica la Etapa I a Programului pentru a beneficia de instruire în domeniul antreprenorial, în vederea orientării și identificării ideii de afaceri.

Durata: 2 zile.

Pe parcursul instruirilor va fi oferit suport în completarea Notei de concept pentru promovarea în etapa următoare.

Puteți aplica pe acest link: Aplică acum la etapa 1

Etapa II. Formare antreprenorială

Aplică la Etapa 2 a Programului pentru a beneficia de instruire și ghidare privind inițierea unei afaceri și elaborarea business planului.

Durata cursului: 6 zile.

Absolvirea cursului este obligatorie pentru depunerea dosarului la Etapa de finanțare.

Puteți aplica pe acest link: Aplică acum la etapa 2

Înscrierea este în regim online. Termenul limită – 15.07.2020Pentru mai multe detalii contactați nr. de tel.: 022 21 15 73 sau e-mail: [email protected]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com