Titlul proiectului: Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19

Proiectul va fi implementat de un consorțiu din trei organizații cu o experiență bogată, People in Need (PIN), Netherlands Helsinki Committee (NHC) și AFEW International (AFEW).

Ca parte a Programului de solidaritate al Uniunii Europene (UE) împotriva COVID-19 pentru Parteneriatul Estic, PIN, NHC și AFEW și-au unit forțele pentru a propune un set de intervenții în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina pentru a atenua impactul pandemiei COVID-19 și pentru a contribui la dezvoltarea pe termen mai lung a rezilienței socio-economice a grupurilor vulnerabile.

Proiectul își propune să își atingă obiectivul general prin următoarele două rezultate:

Rezultat 1 – OSC-urile au expertiza și resursele necesare pentru a răspunde nevoilor pe termen scurt și mediu ale grupurilor vulnerabile, pentru a asigura continuitatea serviciilor și pentru a se adapta la mediul operațional nou creat de COVID.

Rezultat 2 – OSC-urile, inițiativele watchdog și mass-media independentă sunt capabile să influențeze evoluțiile politicilor pe termen lung, cu accent pe redresare incluzivă, prevenirea pandemiilor și reziliența socio-economică a grupurilor vulnerabile.

Astfel, PIN publică a doua rundă de cerere de propuneri pentru a identifica OSC-urile care urmează să fie sprijinite pentru a răspunde nevoilor imediate și pe termen mediu de sănătate, socio-economice și protecție ale următoarelor grupuri țintă:

 • Gospodăriile vulnerabile, inclusiv femeile și bărbații în vârstă;
 • Întreprinderi micro, mici și mijlocii (IMM-uri) și activități generatoare de venituri;
 • Tineri.

Condițiile acordării grantului:

Valoarea fiecărui grant va fi de până la 35.000 EUR pentru prestarea serviciilor. Bugetul total disponibil pentru această cerere de propuneri este de până la 150.000 EUR.

Activitățile orientative sprijinite prin granturile de furnizare a serviciilor se vor baza pe nevoile identificate de OSC-urile locale și pot include, dar nu se limitează la:

 • Servicii sociale – furnizarea de servicii sociale, psiho-sociale sau de sănătate;
 • Redresarea economică – sprijin pentru reluarea activităţilor de către întreprinderile micro, mici și mijlocii / activități generare de venituri afectate de COVID, furnizarea de competenţe necesare pentru adaptarea la noile condiţii de pe piaţa muncii (de exemplu digitalizarea serviciilor), echipamente pentru a respecta măsurile de prevenire a COVID propuse de către autorităţi, sprijin pentru startup-uri/prevenire a disponibilizării capitalului;
 • Protecția socială – abordarea incidenței crescute a violenței în familie/violenței bazate pe gen și a problemelor de protecție a copilului;
 • Educație – sprijin pentru învățământul la distanță, pilotarea metodelor/ instrumentelor inovatoare de învățare și inițiative pentru a se asigura că copiii vulnerabili nu rămân în urmă din cauza închiderii școlii, a lipsei oportunităților de școlarizare la domiciliu.

Costuri eligibile:

 • Salarii;
 • Călătorii în interiorul țării;
 • Achiziție/închirierea de echipamente (noi și/sau uzate);
 • Cheltuieli administrative, inclusiv chirie de birou, facturi, abonamente telefonice etc.;
 • Servicii de traducere;
 • Materiale promoționale;
 • Taxe bancare.

Cerințe de eligibilitate:

 • Înregistrat ca OSC în Republica Moldova cu cel puțin 2 ani înainte de începerea proiectului;
 • Experiență relevantă și dovedită de cel puțin doi ani în implementarea inițiativelor la nivel local/național;
 • Având o experiență relevantă și dovedită de cel puțin doi ani în sprijinirea a cel puțin una dintre grupurile-țintă enumerate mai sus;
 • Capacitatea și dorința de a se adapta la mediul de operare COVID-19 (gestionarea la distanță, mobilizarea digitală, aderarea la standardele umanitare COVID-19 etc.);
 • Experiență în cooperarea cu autoritățile publice locale;
 • Prezentarea evidenței privind gestionarea fondurilor de mărimea bugetului.

Mai multe detalii puteți găsi accesând acest link.

Formularele le puteți găsi pe acest link.

Cererea trebuie semnată de către șeful organizației solicitante, scanată și trimisă electronic la următoarea adresă de e-mail: [email protected], specificând în subiect: PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU OSC-URI PE TIMP DE PANDEMIE A DOUA RUNDĂ

Termenul limită pentru depunerea acestei cereri este 18/10/2020.

Întrebările referitoare la această cerere de propuneri pot fi trimise pe e-mailul menționat mai sus până la data de 05/10/2020. O sesiune de informare va avea loc miercuri, 7 octombrie, la ora 14:00. Pentru a avea acces la această sesiune, trimiteți un e-mail înainte de 6 octombrie pe adrese de e-mail menționată mai sus.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com