La data de 27 octombrie 2021, președintele raionului, dnul Vasile MĂRCUȚĂ a participat la ședința de lucru în incinta Palatului Republicii, organizată de către Ambasada Franței în Republica Moldova, în contextul Proiectului ” Îmbunătățirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitaţie în localitățile din sub-bazinul hidrografic Nîrnova”. La sedinţa s-a discutat despre evoluția proiectului, prezentarea etapei actuale, acțiuni întreprinse și perspectivele de viitor. Ca rezultat, prin intermediul Secretarului de stat al Ministerului Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, dnei Ana Mardare s-a convenit ca proiectul respectiv sa fie inclus în Documentul Unic de Program (DUP), fapt care ar permite finanțarea aprovizionarea localităților Isăicani, Valea – Trestieni, Luminița, Seleșteni, Odobești, Băcșeni, Chilișoaia, Boldurești, Brătuleni, Cîrnești din raionul Nisporeni și Costuleni, Frăsinești și Măcăresti din raionul Ungheni la accesul de apa și sanitaţie prin Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin apeductul magistral de interconectiune a rîului Prut – s.Măcăresti”.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com