Proiecte de decizii propuse spre consultare publică, ale ședinței ordinare din 08.09.2022

By 29 august 2022 septembrie 5th, 2022 Proiecte de decizii

decizie nr 4.1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru anul 2022

decizie nr 4.2Cu privire la activitatea Secției Economie pentru anul 2021

decizie nr 4.3Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al raionului Nisporeni, pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2022-2023

decizie nr 4.4Cu privire la acceptul bunuriloe proprietate publică a Federației Moldovenești de Fotbal în proprietatea Consiliului raional Nisporeni, gestiunea I.P. Școala de Sport Nisporeni

decizie nr 4.5Cu privire la acceptul bunuriloe proprietate a S.A ”Eximotor„în proprietatea Consiliului raional Nisporeni

decizie nr 4.6Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării Cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova, perioada octombrie 2022-ianurie 2023

decizie nr 4.7Cu privire la permisiunea casării și realizării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe

decizie nr 4.8Cu privire la comercializarea unității de transport al IMSP Centru de Sănătate Nisporeni

decizie nr 4.9Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre  Consiliul Raional Nisporeni și Grupul de inițiativă „Consiliul raional al Tinerilor Nisporeni”

decizie nr 4.10Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a dnei Sterpu Nina, șef Direcția învățământ, tineret și sport și acordarea îndemnizației unice

decizie nr 4.11Cu privire la asigurarea interimatului funcției de conducere-”șef Direcție„ în cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport

decizie nr 4.12Cu privire la încetarea interimatului funcției de manager al Instituției Publice Centrul de Tineret exercitat de Mariniuc Alexandru

decizie nr 4.13Cu privire la numirea în funcție de manager al Instituției Publice Centrul de Tineret Nisporeni

decizie nr 4.14Cu privire la permisiunea desfășurării activității didactice

decizie nr 4.15Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean Timiș, România pentru suținerea proiectului„Sprijin financiar în achiziâionarea complexului radiologic”și aprobarea Acordului de finanțare

decizie nr 4.16Cu privire la aprobarea Programului modificat a lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2022 a raionului Nisporeni din fondul rutier.

decizie nr 4.17Cu privire la modificarea deciziei nr8/31 din 23 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura a doua pentru anul 2022, cu modificările ulterioare”

decizie nr 4.18Cu privire la restabilirea,redistribuirea și alocarea surselor financiare

decizie nr 4.19Cu privirea la aprobarea repartizării mijloacelor financiare din componenta raională a instituțiilor de învățământ pentru anul 2022

decizie nr 4.20Cu privirea la acordarea ajutorului material

decizie nr 4.21Cu privirea la acordarea ajutorului material

decizie nr 4.22Cu privirea la acordarea ajutorului material

decizie nr 4.23Cu privirea la acordarea ajutorului material

decizie nr 4.24Cu privirea la acordarea ajutorului material

decizie nr 4.25Cu privirea la acordarea ajutorului material

decizie nr 4.26Cu privirea la acordarea ajutorului material

decizie nr 4. 27Cu privire la aprobarea contribuției la implimentarea Poriectului„Sprijin financiar la achiziționarea complexului radiologic”

decizie nr 4.28Cu privire la instituirea grupului de expertiză în vederea realizării raportului de expertiză

decizie nr 4.29Cu privire la asigurarea unui grad sporit de protecție a localităților prin împădurire

decizie nr 4.30Cu privire la trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat

decizie nr 4.31Cu privire la defrișarea arborilor, comercializarea masei lemnoase și plantarea arborilor în sectoarele defrișate

decizie nr 4. 32Cu privire la examinarea Notificării OT Ungheni al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT10-231 din 29.06.2022 și modificarea Deciziei nr. 3/7 din 02.06.2022„Cu privire la determinarea activelor neutilizare ale Consiliului raional Nisporeni, din 02.06.2022”

decizie nr 4.33Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2022

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com