Proiecte de decizii pentru Ședința Ordinară a Consiliului raional Nisporeni- 16 februarie 2023

Acte Normative, Decizii aprobate, 24 decembrie, 2019

Decizie 1.1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2022

Decizie 1.2 Cu privire la activitatea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, pentru anul 202

Decizie 1.3 Cu privire la activitatea ÎM Centrul Stomatologic Raional Nisporeni, pentru anul 2022

Decizie 1.4 Cu privire la executarea deciziilor Consiliului raional adoptate pe parcursul anului 2022

Decizie 1.5 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării Cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în primăvara-vara anului 2023

Decizie 1.6 Cu privire la modificarea capitalului social a ÎM „Centrul Stomatologic raional Nisporeni” prin majorare

Decizie 1.7 Cu privire la transmiterea în administrarea ÎM „Centrul Stomatologic Raional Nisporeni” sistemul radiologic, ca aport în capitalul social

Decizie 1.8Cu privire la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea Consiliului raional

Decizie 1.9Cu privire la permisiunea Centrului de Sănătate Nisporeni de dare în locațiune a spațiilor neutilizate

Decizie 1.10Cu privire la actualizarea listei de succesiune, a persoanelor luate la evidență, pentru obținerea locuințelor sociale

Decizie 1.11Cu privire la modificarea componenței comisiei de examinare a cererilor de repartizare a locuințelor sociale aprobată prin decizia 9/11 din 24.12.2019
Decizie 1.12Cu privire la luarea la evidență contabilă și permisiunea transmiterii cu titlu gratuit a materialelor de construcție obținute în urma lucrărilor de demolare a rigolei la obiectul ,,Construcția drumului L401″ r. Nisporeni

Decizie 1.13Cu privire la redenumirea IP Școala de Sport Nisporeni în IP Școala de Sport “Grigore Brașoveanu” Nisporeni

Decizie 1.14 Cu privire la instituirea comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor 2024

Decizie 1.15 Cu privire la conferirea unui grad de calificare superior

Decizie 1.16Cu privire la conferirea unui grad de calificare superior

Decizie 1.17 Cu privire la aprobarea planurilor de realizare a Programelor Raionale de sănătate pentru anul 2023

Decizie 1.18 Cu privire la dispunerea efectuării misiunilor de audit intern financiar și orizontal în cadrul subdiviziunilor Consiliului raional

Decizie 1.19Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare din componenta raională a instituțiilor de învățământ pentru anul 2023

Decizie 1.20 Cu privire la restabilirea, alocarea și redistribuirea surselor financiare

Decizie 1.21 Cu privire la modificarea deciziei nr 6/33 din 15 decembrie 2022”Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura a doua pentru anul 2023 cu modificările ulterioare

Decizie 1.24 Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic și alocarea surselor financiare în acest scop

Decizie 1.26Cu privire la stabilirea cuantumului chiriei sălii de spectacole ale Centrului de cultură şi Tineret și a Sălilor de ședințe și protocol din incinta clădirilor Consiliului raional

Decizie 1.27Cu privire la examinarea Notificării Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT10-441 din 30.12.2022

Decizie 1.28Cu privire la iniţierea procedurii de cooperare transfrontalieră și dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Comuna Țuțora, Judeţul Iași, România

Decizie 1.29Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2023

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com