Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul Raional Nisporeni anunță demararea Concursului  de granturi la nivel local pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Nisporeni. Proiectele propuse trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Nisporeni şi vor avea ca scop sроrirеа nivelul de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul сеlоr cu oportunități reduse, рrin dezvoltarea mесаnismеlоr (tip grant) de susținere а inițiativelor tinerilor la nivel de comunități.

Suma solicitată va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului. Acțiunile planificate în cadrul proiectului urmează a fi implementate în localitatea în care solicitantul își desfășoară activitatea.
Durata proiectelor: Proiectele vor putea fi implementate în perioada septembrie – noiembrie ale anului 2020.
Dosarul de aplicare va conține formularul de participare și anexele ordinului Nr. 165 din 07.07.2017 al Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor care pot fi descărcate aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109593&lang=ro

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 20 august 2020, ora 17.00. Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la Centrul Raional de Tineret Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranității, 4 (incinta Centrului de Cultură și Tineret „Luceafărul”). Dosarul va fi prezentat atât pe suport de hârtie, în plic sigilat, semnat, ștampilat, cât și în format electronic, la adresa de e-mail: centrudetineretnisporeni@gmail.com, cu mențiunea „Program raional de Granturi 2020” și datele de contact ale organizației/grupului de inițiativă (nume grup de inițiativă/organizație, titlul).
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.
Detalii suplimentare pot fi solicitate prin intermediul poștei electronice: centrudetineretnisporeni@gmail.com sau prin telefon: 079488951, Bolun Mariana, manager IP Centrul Raional de Tineret Nisporeni.

* Programul raional de Granturi 2020 este finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, cofinanțat de Consiliul Raional Nisporeni, coordonat și implementat de IP Centrul Raional de Tineret Nisporeni.