Consiliul raional Nisporeni anunță concurs repetat la funcția:
Secția agricultură, relații funciare și cadastru – specialist principal în problemele planificării și dezvoltării producției animaliere, funcție vacantă.
La concurs pot participa persoanele:
care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
posedă limba de stat;
nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
cu studii superioare;
care au activat cel puţin un an în domeniul administraţiei publice;
cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.
Se depun următoarele acte:
a)formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e)certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;
f) cazierul judiciar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Termen de primire a actelor: până pe 07.11.2020, ora 16.00
or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202
Telefon de contact: 0264 2 -23-81
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com