Consiliul raional Nisporeni anunță concurs repetat la funcțiile :

1.Secția agricultură, relații funciare și cadastru – specialist principal în problemele planificării și dezvoltării producției animaliere, funcție vacantă

2.Secția Administrație Publică – specialist, funcție temporar vacantă.

3. Serviciul Arhivă – specialist superior, funcție vacantă.

La concurs pot participa persoanele:

  • care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
  • posedă limba de stat;
  • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
  • cu studii superioare;
  • care au activat cel puţin un an în domeniul administraţiei publice;
  • cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
  • cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

a)formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e)certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

f) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe 16.03.2020, ora 16.00

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com