Extras din ORDINUL nr. 20 Comandantului Centrului Militar Teritorial Ungheni

 

03 martie 2021                                                                                                                    or. Ungheni

 

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi în cel cu termen redus în primăvara anului 2021

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002” „Cu privirea la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” Centrul militar teritorial Ungheni, de pe data de 15 martie pînă 31 iulie 2021 se vor desfăşura măsurile de pregătire şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor la serviciul militar în Forţele Armate ale Republicii Moldova.

Pentru încorporarea la serviciul militar în termen sunt chemaţi toţi cetăţenii, care la ziua încorporării împlinesc vîrsta de 18 ani şi la care a expirat termenul amînării de la încorporare sau care nu au fost încorporaţi la serviciul militar în termen din diferite motive.

Cetăţenii care aparţin încorporării la serviciul militar în termen în Forţele Armate ale Republicii Moldova, sînt obligaţi să se prezinte la punctul de încorporare în Centrul militar teritorial Ungheni pe adresa or. Ungheni str. V. Lupu 15, Secția administrativ-militară(l.d.p.Călărași) ,or.Călărași str.Bojole 2 , Secția administrativ – militară (l.d.p.Nisporeni), or.Nisporeni str.Suveranității 2 în termenul indicat în ordinul de chemare cu actele de identitate și evidență militară. Cetăţenii cărora nu li s-au înmînat ordin de chemare pentru încorporare la serviciul militar în termen, sînt obligaţi să se prezinte în Centrul militar teritorial Ungheni și Secțiile administrativ-militară(l.d.p.Călărași și Nisporeni) ulterior pentru clarificarea situației militare.

Cetăţenii care aparţin încorporării în serviciul militar în termen şi care temporar nu se află pe teritoriul raioanelor Ungheni, Calarași și Nisporeni sînt obligaţi să se întoarcă conform vizei de reşedinţă pentru clarificarea situației militare.

Cetăţenii, care nu se vor prezenta în termenul indicat la Centrul militar teritorial Ungheni, Secțiile administrativ-militară (l.d.p.Călărași și Nisporeni) şi cei care evită prezentarea la încorporare, vor fi pedepsiţi conform legislaţiei în vigoare.

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea, cetăţenilor pentru apărarea Patriei” conducătorii întreprinderilor, instituţiilor de învăţămînt superior sunt obligaţi să elibereze recruţii de la lucru, studii pe timpul necesar pentru petrecerea încorporării, să întoarcă recruţii din deplasări şi să asigure prezentarea recruţilor la punctul de încorporare.

 

Comandant centru militar locotenent-colonel                    

 Igor ADJOVSCHI

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com