Consiliul raional Nisporeni anunță concurs repetat la următoarea funcție:
Specialist principal, Serviciul resurse umane – 1 unitate, Aparatul Președintelui, funcție temporar vacantă;
La concurs pot participa persoanele:
care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
posedă limba de stat;
nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
cu studii superioare;
cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.
Se depun următoarele acte:
formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
copia carnetului de muncă;
certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;
cazierul judiciar.
specialist principal – experienta în serviciul public 1 an
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Termen de primire a actelor: până pe 20.08.2021, ora 16.00
or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202
Telefon de contact: 0264 2 -23-81
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com